Är du redo för den fjärde oktober?Nästa fredag är det den fjärde oktober, dagen då vi minns manifestationen mot löntagarfonderna och firar frihetens seger med kanelbullar. Således är det hög tid för den som ännu inte läst den att beställa Svensk Tidskrifts utmärkta antologi ”Sista försöket att socialisera Sverige?”, skriver Amanda Wollstad.

Den fjärde oktober 1983 samlades tiotusentals människor i Humlegården för att manifestera mot LOs krav på så kallade löntagarfonder, enligt vilka svenska företag skulle konfiskeras och ägandet överföras till de fackliga organisationerna. Blotta hotet om sådana löntagarfonder drev, tillsammans med höga kapitalskatter och en synnerligen aggressiv beskattning av arv, svenskt kapital och svenska företag ur landet, med långtgående konsekvenser för näringslivet som följd.

Manifestationen kom att bli en vändpunkt i den svenska debatten och idén om löntagarfonder kom så småningom att förpassas till historiens skräphög, men liknande idéer poppar fortsatt upp både i Sverige och annorstädes. I Storbritannien förespråkar Labours partiledare Jeremy Corbyn ett snarlikt system, och här hemma orerar socialdemokratin fortsatt om faran med ”övervinster” – samma diskussion som en gång gav upphov till tanken på fonderna.

I samband med trettioårsjubileet av manifestationen publicerade Svensk Tidskrift en artikelserie, som sedan kom att utmynna i ett välbesökt seminarium och antologin ”Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden”. Den finns att köpa på Bokus, och passar alldeles utmärkt till kanelbullar.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift