flag_yellow_lowSocialdemokraternas politik leder till arbetslöshet

I Sverige går socialdemokraterna till val på ökade utgifter och höjda skatter. Det är en politik som leder till arbetslöshet, skriver Gunnar Hökmark. Han pekar på skillnaden mellan de länder som hanterat finanskrisen bra och de som hanterat den dåligt.

Europavalet handlar om vi ska ha mer av samma politik som drev Europa in i kris eller om vi ska ha reformer och besparingar som ger företagande, jobb och tillväxt.

När socialdemokraterna presenterade sina valplaner sa de att Europa behöver något nytt efter 15 år av ”högerpolitik”. De nämnde däremot inget om den politik som ledde de värst utsatta länderna in i en kris som sammanlagt har gjort 26 miljoner arbetslösa.

Det var en politik präglad av åratals underskott mot utland och i de offentliga finanserna i tron att detta skulle stimulera tillväxt och minska behovet av reformer för ökad konkurrenskraft. Så var fallet i samtliga de sydeuropeiska ekonomierna.

Länder som Spanien, Portugal och Storbritannien valde under socialdemokratisk ledning avsiktligt att hantera krisen och underskotten genom att ytterligare öka underskotten för att den vägen kunna ”hoppa” över krisen. Det ledde till en unik åtstramning av statsfinansiellt kaos, skenande räntor och flyende långivare. Länder höll på att falla sönder på grund av denna politik.

De länder som har bedrivit den politik de attackerar har däremot klarat arbetslösheten och tillväxten bättre än andra.

• Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU och högst arbetskraftsdeltagande, trots att vi är det land som under denna tid har tagit emot fler människor på flykt från fattigdom och förtryck än något annat land. Trots ekonomisk kris och fler människor som kommit till vårt land har vi ökat sysselsättningen med över en kvarts miljon – motsvarande 6 %, enbart Tyskland har lyckats med mer – och hållit arbetslösheten i schack. Vi har kunnat sänka skatter och ökat utgifterna för den offentliga välfärden där i stort sett alla andra har höjt skatter och dragit ner på välfärden.

• Tyskland symboliserar den politik som socialdemokrater i Sverige och i Europa kritiserar allra mest. Tyskland har vuxit fram som världens ledande exportnation, har minskat arbetslösheten kraftigt och hållit igång den ekonomiska tillväxten.

• Lettland fick omfattande kritik för att man tog itu med problemen istället för att låna mer pengar. I dag har Lettland fallande arbetslöshet och högst tillväxt i hela EU.

• Polen höll i de offentliga finanserna, reformerade arbetsmarkaden och har haft positiv tillväxt och låg arbetslöshet sedan krisen bröt ut.

Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Storbritannien lät underskotten mot omvärlden växa under mer än en 10-årsperiod. Importerade mer än man exporterade. Lånen blev större och större. Så fick man låna för att betala räntekostnaderna. Och då började räntorna stiga när allt färre ville låna.

Då kom den statsfinansiella katastrofen när man fick svårt att finansiera sina underskott. Panikartade besparingar. Skattehöjningar som skrämde bort investeringar och jobb. Den rekordhöga arbetslösheten är facit över den socialdemokratiska krispolitiken.

• I Spanien och Portugal kom nya regeringar som reformerade och sparade, och som blev häftigt kritiserade av svenska och europeiska socialdemokrater. Där växer nu ekonomierna långsamt, de kan numera låna själva till normala marknadsräntor och jobben blir fler. De har nu överskott till utlandet och en växande kontroll över de offentliga finanserna..

• I Grekland har man mycket kvar att göra men besaringar och reformer ger nu hopp om investeringar, tillväxt och jobb.

• I Storbritannien har en hårt kritiserad budgetpolitik gett högre tillväxt och en arbetslöshet som sjunker snabbare än prognoserna.

I Frankrike däremot har utgiftspolitiken fortsatt under Hollande. Arbetslösheten och konkurrenskraften sjunker samtidigt som investeringarna flyr.

I Sverige går socialdemokraterna till val på ökade utgifter och höjda skatter. LO vill liksom Vänsterpartiet öka utgifterna med mellan 70 och 100 miljarder. Inför Europavalet vill man avsluta reformpolitiken för att återigen börja ”gasa och bromsa”.

Det är inte den ”högerpolitik” som socialdemokraterna kritiserar som har gett arbetslöshet utan den utgiftspolitik de hyllar. De vill följa den politik i Frankrike som vi ser leder till arbetslöshet och attackerar den som förs i länder som Tyskland och Sverige. Det är en krispolitik i ordet mest brutala bemärkelse. Den får inte bli Europas.

Gunnar Hökmark är Moderaternas förstanamn vid årets Europaval.