SKOP: Stora förändringar i de kommunalpolitiska partisympatiernaUppgången bruten för Centerpartiet, fortsatt uppåtriktad trend för Moderaterna och samtliga rödgröna partier minskar. Det visar SKOPs senaste kommunala väljarbarometer, här kommenterad av Örjan Hultåker.

Det är stora förändringar i SKOP:s väljarbarometer för januari/februari, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker. Förändringarnas huvudinriktning följer trenderna trots några specifikt kommunala faktorer. I SKOP:s kommunala väljarbarometer för januari/februari minskar Centerpartiet (10,1 procent) med 2,7 procentenheter sedan oktober.

– Det innebär att Centerpartiets framgångstrend har brutits och att minskningen är sta-tistiskt säkerställd. Centerpartiets kommunalpolitiska utveckling följer samma trend som partiet har i rikspolitiken.

Moderaterna (24,8 procent) fortsätter dock sin färd uppåt i SKOP:s kommunalpolitiska väljarbarometer och har sedan oktober ökat med 1,8 procentenhet, vilket dock inte är statistiskt säkerställt. Även för Liberalerna (5,4 procent) finns det en nedåtriktad trend enligt Örjan Hultåker. Sedan sommaren 2017 har partiet minskat med 1,7 procentenhet.

Det är särskilt motigt för Kristdemokraterna (3,3 procent) inte bara i rikspolitiken utan även i SKOP:s kommunala väljarbarometer. Trots en ökning om en procentenhet sedan oktober ligger partiet stadigt under resultatet i 2014 års kommunalval.

– SKOP:s kommunalpolitiska barometer är dyster för det rödgröna blocket, säger Örjan Hultåker. Samtliga tre partier minskar.

Minskningen sedan oktober är störst för Socialdemokraterna (30,2 procent) som backar med 2,3 procentenheter sedan oktober. Partiet ökade under hösten, men det visade sig att den kommunalpolitiska uppgången var tillfällig och partiet är nu tillbaka på samma nivå som sommaren 2017.

– Utvecklingen för Socialdemokraterna har varit ryckig, upp en mätning, ned nästa och upp den efterföljande etc. För Miljöpartiet (4,3 procent) är dock utvecklingen enbart negativ. Sedan oktober har partiet tappat ytterligare en procentenhet och är nästan halverat sedan kommunalvalet 2014.

Sverigedemokraterna (10,9 procent) har delvis återhämtat sig efter tillbakagången i oktober, upp 2,3 procentenheter. Partiet ligger nu åter över resultatet i 2014 års kommunalval men är inte tillbaka på samma höga nivå som sommaren 2017 när den moderata krisen var som djupast.

Både det borgerliga alliansblocket och det rödgröna blocket har minskat sedan oktober eftersom stödet ökat för partier utanför de traditionella blocken. I oktober var de rödgröna partierna större än de borgerliga men det har nu förändrats. De fyra traditionella borgerliga partierna (43,6 procent) är nu tillsammans större än S, V och MP (41,3 procent).

Socialdemokraterna har störst kommunalpolitiskt överskott

– Trots att partiet har minskat i den kommunala barometern så står Socialdemokraterna starkare kommunalt än i rikspolitiken, säger Örjan Hultåker. Det är 3,3 procent fler som tycker bäst om Socialdemokraterna i kommunalpolitiken än i rikspolitiken. Inget annat parti är i närheten av att ha lika stort kommunalt överskott. För Moderaterna väger det nu nästan jämnt mellan stödet i riks- och kommunalpolitiken.

– Det var helt annorlunda för Moderaterna under partiets djupa kris sommaren 2017. Då hade Moderaterna ett kommunalpolitiskt överskott om 6,8 procent. Partiets kris blev aldrig lika djup kommunalt som i rikspolitiken.

Sverigedemokraterna är det parti som har störst kommunalpolitiskt underskott. Det är 4,6 procent färre som tycker bäst om partiet i kommunalpolitiken jämfört med i rikspolitiken.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift