SKOP: Negativ förtroendebalans för regeringen

 


Positiv balans för den borgerliga oppositionen och Sverigedemokraternas sympatisörer tror på borgarnas regeringsalternativ, det visar SKOP:s senaste undersökning av svenska folkets betyg på regering och opposition, som kommenteras av Örjan Hultåker.

Under perioden mellan den 11 januari och den 2 februari 2018 intervjuades cirka 1.350 svenskar i åldern 18 till 84 år. Frågorna löd, ”Tycker Du att regeringen på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb?” samt ”Tror Du att en borgerlig Alliansregering skulle göra ett bättre eller sämre jobb?”

– Förtroendet för regeringen ligger nu åter på en negativ nivå, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

Förtroendebalansen är -2, dvs. det är 2 procentenheter fler som anser att regeringen gör ett dåligt jobb än som svarar att den gör ett bra jobb.

Under en lång period har den nuvarande rödgröna regeringen haft en negativ förtroendebalans, men utvecklingen för regeringen pekade uppåt under 2016 och 2017 när förtroendebalansen låg i en stigande trend. I oktober stod regeringen för första gången på plus när förtroendebalansen var +2. Men glädjen för regeringen blev kortvarig, säger Örjan Hultåker. Valåret 2018 inleds med en sjunkande förtroendebalans. Frågan är om det bara är ett kortsiktigt hack i en uppåtriktad trend eller om det indikerar en ny nedåtriktad trend. Nästa SKOP-mätning får utvisa.

Två av fem svenskar (41 procent) anser att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb, en procentenhet färre än i oktober (42 procent) Det är 43 procent som anser att regeringen gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. De flesta av de rödgröna sympatisörerna (76 procent) är nöjda och tycker att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb, men det är en minskning om fem procentenheter sedan oktober (81 procent). Det är oförändrat 57 procent av de borgerliga sympatisörerna som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. De flesta sverigedemokrater (88 procent) anser att regeringen gör ett dåligt jobb, upp 16 procent sedan oktober (72 procent).

 

 

Två av fem svenskar (41 procent) tror att en borgerlig regering skulle vara bättre än den nuvarande regeringen. Det är en liten minskning sedan oktober (39 procent). Det är oförändrat 32 procent som tror att en borgerlig regering skulle göra ett sämre jobb än Stefan Löfvens regering.

Nu är alliansens förtroendebalans +9, upp två enheter sedan oktober i fjol.
– Ända sedan riksdagsvalet 2014 har den borgerliga alliansen haft en positiv förtroendebalans, enligt Örjan Hultåker. Det har hela perioden varit fler som tror att den borgerliga alliansen skulle göra ett bättre jobb än som befarar att den skulle vara sämre än Stefan Löfvens regering.

Av de borgerliga sympatisörerna är det en stor majoritet (77 procent) som tror att en borgerlig regering skulle vara bättre än den nuvarande rödgröna. Det är få rödgröna sympatisörer som tror att en borgerlig regering skulle vara bättre.

Det är dock främst tack vare Sverigedemokraternas sympatisörer som det finns en stabil förtroendebalans för det borgerliga regeringsalternativet, säger Örjan Hultåker.

– Nästan varannan sverigedemokrat (47 procent) tror att en borgerlig regering skulle vara bättre än den nuvarande rödgröna. Eftersom bara 19 procent av sverigedemokraterna tror att en borgerlig regering skulle vara sämre så ger de ett stort positivt bidrag till den borgerliga alliansens förtroendebalans.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift