Seminarium till Carl-Johan Westholm

Vänner till och särskilt intresserade av idéutveckling och opinionsbildning samlades i veckan på Timbro för ett seminarium om Carl-Johan Westholms gärning. Under ledning av Patrick Krassén hölls presentationer av Gina Gustavsson, Janerik Larsson, Nils Karlson, Johan Kreicbergs, Peter Jörgensen och avslutningsvis Amanda Wollstad. Gustavsson talade om John Stuart Mill som var ämnet för Wesholms avhandling.

Därefter pratade de före detta kollegerna till Wesholm, Janerik Larsson, Nils Karlson, Johan Kreicbergs och Peter Jörgensen om Westholms betydande insatser för ett friare Sverige och under sin karriär.

Amanda Wollstad berättade om Carl-Johan Westholms särskilda relation till Svensk Tidskrift och avslöjade en hemlighet. Westholm var ledamot i Stiftelsen Svensk Tidskrift, han skrev genom åren många artiklar till tidskriften och sedan 2018 var han regelbunden medarbetare under pseudonymen ”veckopoeten”. Nästan varje vecka bidrog han med finurliga, kloka, fina och slagfärdiga betraktelser om stort och smått. Hans texter var mycket uppskattade.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med Julia Eriksson, Centerstudenter, Caspian Rehbinder, Timbro och Amanda Wollstad om näringslivets opinionsbildning historiskt och framöver, där Wollstad manade till hopp och handling. Den nya regeringen har knappt hunnit tillträda och att avskriva dem för bristande ekonomisk liberalism redan ter sig prematurt. Finns det någonsin en chans att påverka politiken i rätt riktning torde det dessutom vara nu – och näringslivet har ett ansvar att driva på.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift