Seminarium om nyutgåvan av Eli F Heckschers Gammal och ny ekonomisk liberalism

Den 2 maj arrangerar Institute for Economic and Business History Research (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm ett seminarium om nyutgåvan av Eli F Heckschers Gammal och ny ekonomisk liberalism. Medverkar gör professor Benny Carlson, Lunds Universitet, Professor Mats Lundahl, Handelshögskolan, och Anders Ydstedt från Svensk Tidskrift.

Boken Gammal och ny ekonomisk liberalism kom ursprungligen ut 1921. Förra året återutgav  Svensk Tidskrift den med ett efterord av Benny Carlson om hur boken togs emot i sin samtid.

Institutet EHFF grundades 1929 på initiativ av Heckscher och denne var verksam där till sin död 1952. Heckscher grundade även Svensk Tidskrift 1911, tillsammans med Gösta Bagge.

Seminariet på Handelshögskolan hålls den 2 maj kl 13-14 i rum Torsten, ingång från Bertil Olins gata.

Läs mer om seminariet på Handelshögskolans hemsida.

Läs mer om boken här.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift