Segerfeldt får Stiftelsen Svensk Tidskrifts stipendium

Stiftelsen Svensk Tidskrift har inrättat ett stipendium för den som i sin opinionsbildande gärning genom eget skrivande bäst under året har verkat i tidskriftens anda. Till förste mottagare har styrelsen utsett statsvetaren Fredrik Segerfeldt som ”genom en konsekvent och principiell liberal hållning skapat en egen plattform i samhällsdebatten och utmanat förhärskande sanningar, särskilt på biståndsområdet, som det anstår en polemiker av rang”, som det heter i styrelsens motivering.

Segerfeldt, som tidigare arbetat för Svenskt Näringsliv, Unice och Timbro, är en flitig debattör med flera aktuella böcker i utgivningen. Hans ”Vatten till salu” (2003) har uppmärksammats utomlands och publicerats även i USA och Latinamerika. ”Gör ingen skada. Biståndets hippokratiska ed” (2009) är en kritisk analys av ett tidigare försummat politikområde. Löpande kan artiklar och kommentarer följas på hans blogg.

Stiftelsen Svensk Tidskrift ser fram emot hans kommande arbete med en studie av FN. Den som vill stödja projektet ekonomiskt kan göra det på hans insamlingskonto.

Läs mer av Fredrik Segerfeldt:
Frihet enligt Vargas Llosa (10/12)

Frihetens frestelser (22/10)

Vill vi ha en annan värld? (17/9)

Kriskaravan på villovägar (9/4)