Samuel Jonsson: Moderaterna behöver hitta sin själ i Europa

Valet är över och som Moderat infinner sig en kluvenhet över resultatet. Regeringsmakten verkar vunnen och det Socialdemokratiska maktinnehavet brutet. Det bryts dock inte av egen kraft utan genom att Sverigedemokraterna går framåt mer än vad Moderaterna backar. Ett skickligt politiskt hantverk att förena partierna på högersidan å ena sidan. Ett misslyckande med att övertyga väljarna om den egna politiken å andra sidan.

Det kommer finnas skäl att grotta ner sig i analyser över det svenska valet men det finns desto större skäl för den liberalkonservativa rörelsen att blicka framåt. Vid starten av nästa år övertar Sverige ordförandeklubban i EU och så småningom börjar förberedelserna inför EU-valet under 2024. Ett val som jag skulle hävda kommer få stor betydelse för Moderaterna. Inte bara för att ett lyckat EU-val tillsammans med statsministerskapet kan ge en ordentlig skjuts i självförtroendet inför 2026 utan också för att den europeiska politiken fångar essensen i Moderaternas dilemma. Försvaret av den lilla individen och samhället tillsammans med engagemanget för den stora världen.

Redan nu kan de politiska skiljelinjerna utrönas inför EU-valet. De partier som vill överlåta mer av Sveriges självbestämmande till den europiska unionen och de partier som kommer vilja att Sverige och Europa drar sig tillbaka från den internationella politiken. Möjligtvis även något parti som säger ”nja” eller ”lagom” till EU. Att hitta den rätta kombinationen för ett högerparti är inte helt lätt. Efter en valrörelse där både drivmedelspriser och energipriser skyllts på den europeiska marknaden återfinns säkerligen både missnöje och irritation hos väljarna. Ska Sverige ha någon chans att övervinna hotet från Kina och klara klimatomställningen krävs däremot ett starkare samarbete inom unionen.

Moderaterna behöver redan nu börja bygga upp förtroendet som partiet med en genomtänkt vision för Europa som slår sig fri från bojorna av att kunna få plats inom ramen för en affisch eller inom en tweet. En vision som varken innebär att vi tillåter den europeiska överheten att köra över våra svenska intressen eller som innebär en svensk reträtt från vårt historiskt internationella engagemang för tillväxt, rättvisa och klimatet. I försvaret av det lilla Sverige och engagemanget i den stora världen återfinns både en majoritet av väljarna och den liberalkonservativa framtiden. Här hemma som där borta.

Samuel Jonsson är vice förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet