Samarbetets parlörDet var en verklig malör!
Det behövs en parlör,
För att förstå ordets valör.

Samarbete, det är bra,
Motarbete bör inte få några hurra,
Om det inte gäller en dålig sak.

Förarbete, underarbete och efterarbete
Krävs ofta för ett gott resultat,
Men viktigast är nog att samarbetet är frivilligt.
Tvångsarbete blir lätt illvilligt.