Så ser svenskarna på de rika

Opinionsinstitutet Ipsos MORI har för boken Förebilder och Syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder (Svensk Tidskrift 2021) gjort en undersökning där 1000 svenskar fått ge sin syn på rika människor.

De tillfrågade fick en lista på med sju positiva och sju negativa personlighetsdrag och fick svara på vilka egenskaper de förknippar med rika. Av de sex oftast nämnda egenskaperna är tre negativa och tre positiva. 36 procent ser rika som materialistiska, 33 procent som visionärer och framsynta, 32 procent som giriga, 32 procent som självupptagna, 31 pro- cent som flitiga och 28 procent som djärva, vågade. Den genomsnittliga procentsatsen för positiva karaktärsdrag är 26 procent och genomsnittet för negativa karaktärsdrag är 24 procent. Men skenet bedrar: De negativa egenskaperna och karaktärsdragen som tillskrivs de rika är till överväldigande del moraliska egenskaper.

Forskningen visar att de positiva eller negativa uppfattningarna hos en person beträffande andra grupper inte till lika stor del är avhängiga moraliska- och kompetensvärderingar, utan att moraliska värderingar viktas mycket starkare. Fastän rika ofta tillskrivs egenskaper som flitig och visionär kan dessa positiva egenskaper inte jämföras med negativa egenskaper så som oärlig, hänsynslös, girig och självupptagen.

Efter att svenskarna tillfrågats om sin inställning till rika människor (de som äger minst 10 miljoner kronor utöver bostad) ville vi veta hur många som kände sådana människor – antingen inom familjen eller via sin be- kantskapskrets. 19 procent sade att de kände minst en rik person, och 16 procent angav att de kände flera personer med en sådan förmögenhet. Resten var osäkra eller sade att de inte kände någon sådan person.

De som kände minst en rik person hade en mycket mer positiv bild än genomsnittet. Åtminstone den rike de kände bedömde de väldigt positivt, och beskrev personen med positiva karaktärsdrag: 50 procent sade att den rike är intelligent, medan endast 25 procent av genomsnittsbefolkningen sade samma sak. 46 procent av dem som känner en rik person säger att de är flitiga, vilket endast 31 procent av snittbefolkningen säger. Den största relativa skillnaden ser vi i fråga om ärlighet: när endast sex procent tar de rika för ärliga anser 35 procent av dem som känner rika att dessa är ärliga.

Den rika individ vi känner personligen bedöms således mycket mer positivt än den som vi kanske bara känner från media. Detta kunde vi se i undersökningen i Sverige, men också i undersökningarna i andra länder.

Rainer Zitelmann är författare till boken Förebilder och syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder