S)-range stället där man skjuter upp saker


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

(S)-range
stället där man
skjuter upp saker
en kändes som en
katt i knäet. Med
ett milt brummande genomförde ”den bärbara” uppstartsproceduren. Annika
knackade snabbt in lösenordet och
tog upp ett nytt dokument ur Eglof
Åkessons minnesanteckningar. Solen
bröt samtidigt igenom molntäcket
och hon måste vrida sig ett halvt varv
i soffan för att undvika att ljuset föll
direkt på skärmen. Annika övervägde
om hon skulle dra för gardinerna
men iddes inte. Hon böjde sig lite
djupare ner över skärmen och
böljade läsa.
Efter några inledande stycken, om
Eglofs intrikata – och uppenbarligen
mycket skickligt genomförda
operation för att erhålla en soffa som,
enligt förvaltningskontorets reglemente, endast fick placeras i ledamotsrummen i storleksklassen närmast ovanför Eglofs, och efter en
sorgmodig betraktelse över vissa
inslag på riksdagsgruppens vårfest
kom hon till ett avsnitt som hon läste
lite noggrannare.
”Hugo berättade idag om hur
partiöverläggningarna hade gått till.
Han var påfallande välinformerad,
nästan som han hade varit där. GP
hade talat mycket om samförstånd.
Men om den reella innebörden av
detta var Hugo inte fullt lika
informerad. Ingen annan heller
förresten. Jag är inte alldeles
övertygad om att orden betyder
samma sak för GP som för oss andra.
EÅ anm.
Hund och herre
Han verkar lite trött, berättade Hugo
för övrigt. Under IU:s föredragning
av den sakliga sidan i en fråga hade
GP långsamt sjunkit allt djupare ner i
stolen och låtit huvudet falla bakåt.
Men Hugo underströk att GP aldrig
hade böljat snarka. Åtminstone inte
så det hördes.
Här i huset surras det nu mycket
om vad som händer om regeringen
inte lägger fram en sysselsättningsSVEN SK TID SKRIFT
proposition. Det har ju sagts att
regeringen väntar med allting till i
höst. Rosenbad kallas numera för
(S)-range. Stället där man skjuter upp
saker.
Nu hotar flera partier att
motionera ändå och GP har surnat
till rejält. OJ är inte gladare han sedan
SvD avbildat honom som hund och
GP som herre. Radarparet talar
Hugo om och han påstår bestämt att
det konm1er en koalition. När jag
invände att många i riksdagsgruppen
verkar vara emot ett regeringssamarbete sa Hugo att”om han kunde
lämna den förra regeringen medan
partiet satt kvar, kan han säkert gå in
i den här regeringen helt solo och
länma centern utanför.
Det har förekommit en hel del
kritik mot GP för att han lät
oppositionen ta initiativet i arbetslöshetsfrågan, men han försvarar sig
med att någon hade sagt på TV att
det inte fanns någon opposition
längre. Och kritiken mot honom för
49
att han aldrig har läst riksdagsordningen och att det skulle vara
forklaringen till att han tappade
greppet om riksdagsproceduren,
tycker jag är direkt orättvis. Alla vet
ju att han tycker det är jobbigt att läsa
på och att han ogillar när det är
jobbigt. Andra måste läsa på åt
honom. Då kan GP tillbringa mer tid
i talarstolen.
Många av oss trodde att det var det
som Paggan skulle göra – läsa på
alltså. Medan GP pratade.
Tryckt stämning
Nog nu om GP. Hugo säger att
stämningen är tryckt i gruppen. Det
är affarerna i Motala och Gävle som
sätter ner humöret – och opinionssiffrorna. Stämningen blev inte bättre
när någon frågade vad det var fcir
likhet mellan Sigvard Marjasin och
50
” Rosenbad kalla
umera
Stället
för
där
(S)-range.
man skjuten
upp saker.

barberaren vid RiddarhustorgeL
Svaret? Jo, att bägge använder sax fcir
att frisera verkligheten.
Hugo råkade fcir övrigt lite illa ut
häromdagen. I KU råkade han
argumentera mot presstödet i ett
inlägg på temat att det inte behövdes
så många medier. Några timmar
senare – i Kulturutskottet – gick han
emot partilinjen i digital-TV-frågan.
Hugo höll ett passionerat tal till
fcimån fcir mångfald i mediekören.
Det visade sig senare att han hade
blandat ihop föredragningslistorna.
SVENSK TIDSKRIFT
Det gäller att hålla ordning på
pappren.
För några dagar sedan kom
beskedet att det inte blir någon
ombyggnad av plenisalen. Och tur är
det. Vi som har våra platser i
kamerafokus har slutit en allians över
partigränserna och faktiskt lyckats få
stopp på talmannen. Det var smart av
Hugo att läcka kostnaden till
tidningarna. Men hon är väldigt sur
och hotar nu med att vi som var
emot måste gå om ett år i riksdagens
ekonomiskola. Hon säger att vi inte
har forstått hur man forbättrar
statsfinanserna genom att öka utgifterna.
Här föreligger uppenbarligen
någon typ av missförstånd. Jag har
alltid trott att det resonemanget bara
gällde i opposition.