Röster om kristendom och liberalismI sommar har Dan Klein på Ratio genomfört en läsecirkel för Svensk Tidskrift och Timbro om kristendom och liberalism, med Larry Siedentops bok ”Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism” som underlag. Svensk Tidskrift lät några av de som deltog i läsecirkeln kommentera och reflektera.

Det var mycket intressant läsecirkel. Det var spännande och lärorikt att prata om liberalismens ursprung i ett vidare perspektiv. Att kristendomen på flera sätt lagt grunden för liberalismen genom att fokusera på individen var tankeväckande. Personligen fick det mig att tänka på hur världens ser ut idag också. Jag vill även lyfta Daniel B Kleins genomgångar och sammanfattningar som lyfte hela läsningen. Med stort engagemang och kunskap tog han oss igenom Sidentops litteratur.

– Annika Bröms

Den klassiska liberalismen har kristendomen att tacka, menar Siedentop, för den jämlika friheten. Hans syn på en verklighet som så småningom fogar sig efter idéernas kraft pekar mot en aktuell debatt. Som kyrkan skulle acceptera det sekulariserade samhället, eftersom det sekulariserade samhället (rätten till sin egen tro, eller icke-tro) är inneboende tankegods i kristendomen, skulle också det amerikanska samhället avskaffa slaveriet, inkludera fler människor i nationens löfte formulerat i självständighetsförklaringen: life, liberty and the pursuit of happiness. Det är viktigt att minnas att det grundlagsfäderna skrev är viktigare än deras egna personliga tillkortakommanden, om de ägde slavar eller på annat sätt utnyttjade människor. Deras bedrifter är värda att firas, de bidrog till en utveckling av ett samhälle med individen som största och viktigaste beståndsdel. Om man river ner deras skulpturella avbildningar, riskerar man medverka till att riva sönder innebörden av deras texter.

– Oskar Örn

Boken ger en fascinerande inblick i hur mycket samhället och synen på individer utvecklats sedan antiken. Den visar också hur stor roll kristendomen hade för liberalismens utveckling, något som ofta glöms bort i och med konflikterna som sedan uppkom mellan kyrkan och vissa liberaler. Avslutningsvis gör Siedentop en mycket bra illustration av hur många av dagens attityder till andra individer inte alltid varit självklara.

– Jonathan Stefansson