Romney/Ryan for President

Mitt Romneys val av Paul Ryan är i sig ingen överraskning, han har funnits bland fåtalet av de främsta tilltänkta namnen för Romney. Men Paul Ryan säger samtidigt mycket om vad Mitt Romneys kandidatur kommer att handla om. Det menar Torbjörn Kvist, som spår en republikansk seger om presidentvalet bara handlar lite grann om realpolitik.

Republikanernas presidentkandidat Mitt Romney har valt kongressmannen från Wisconsin Paul Ryan som sin kandidat till vice president. Den 42-årige Ryan är republikanernas främste ekonomiske talesman. Han sitter i ledarstolen för representanthusets House Budget Committee och har deltagit i designen av en lång räcka republikanska skuggbudgetar sedan Barack Obama satte sig i Vita huset.

Valet av Paul Ryan är i sig ingen överraskning, han har funnits bland fåtalet av de främsta tilltänkta namnen för Romney. Men Paul Ryan säger samtidigt mycket om vad Mitt Romneys kandidatur kommer att handla om. Det är två signaler som märks mycket tydligt:

1. Mitt Romney placerar med sitt val USA: s ekonomi i centrum. Med Paul Ryan i vicestolen lyfts budgetpolitiken högst på agendan. Ryan kommer att leda detta arbete med de relevanta departementen under sig.

2. Mitt Romney kommer att delegera makt. Han kommer att skaffa sig de personer som han anser kan sina saker bäst och sätta dem i arbete. Lite som Ronald Reagan, kanske?

Efter fyra svåra år med Barack Obama är det självklart och helt riktigt att Mitt Romney sätter fokus på den ekonomiska politiken. Häri ligger huvudnyckeln till hans framgång i valet. Han har inte för avsikt att låta Obama komma undan sitt ekonomiska misslyckande för ett ögonblick.

Paul Ryan har visat sig oerhört påläst och behärskar till exempel ObamaCare bättre än de flesta demokrater. Han har även förmågan att i enkla ordalag förklara vad de komplicerade ekonomiska turerna handlar om. Ryan kommer därför att trasa sönder Joe Biden i de kommande debatterna mellan de vice presidentkandidaterna.

En del vänligt sinnade kritiker på båda sidorna av Atlanten har lyft fram Mitt Romneys dokumenterade oerfarenhet av utrikespolitik som en akilleshäl. Nu vet vi att han inte bryr sig om denna kritik. Det är ekonomin – It’s the Economy, Stupid – som gäller i första hand. Hans uppenbara vilja att delegera ger honom en uppsjö av lämpliga kandidater till posten som Secretary of State, den tredje viktigaste i en amerikansk regering.

Romney kan välja kanoner som Condeleezza Rice (om hon vill), eller kanske den tidigare generalen David Petraeus, som även figurerat i vice presidentsammanhang, eller varför inte den omtyckte Colin Powell, igen. Antagligen kommer det inte bli svårt att finna kompetent folk till någon plats i kabinettet, nu när Mitt Romney signalerat en kommande rörelsefrihet i Vita husets korridorer.

Att Romney vill delegera är inte konstigt. Står det mellan honom och Barack Obama är han den mest kompetente ledaren. Han har lett företag, Olympiska spel och varit guvernör för hela Massachusetts. Även denna egenskap kan bli ett mäktigt slagträ för Romneys kampanj.

Barack Obama har visat sig vara en president av amatöristiska proportioner med åtskilliga skandaler efter sig, visande en pinsam brist på kompetens i Vita huset. Han har lett sin administration utifrån ett Messiaskomplex och hållit sina kort mycket nära kroppen. Obamas närmaste medarbetare har bildat en evigt ränksmidande klan kring honom och de tidigare löftena om en transparent administration (och en juste presidentkampanj) är idag ett skämt i Washington DC.

Valet av Paul Ryan som vice president är Mitt Romneys svar på detta. Romney har inte lovat en snäll kampanj, han vill vinna, och om höstens presidentval bara handlar lite grann om realpolitik, så segrar republikanernas alternativ. Det blir en fråga om kompetens, erfarenhet och ledarskap – om karaktär helt enkelt.

Torbjörn Kvist har arbetat med film och TV i Baltikum.