Remarkabel återhämtning för Moderaterna I SKOP:s nya väljarbarometer

Ett enat parti bakom en kommunikativ ny ledare ligger bakom Moderaternas rekordåterhämtning i opinionen, menar Örjan Hultåker. Men det är allianskollegorna som får betala.

Redan för tre veckor sedan, inför Moderaternas extrastämma siade jag i Svensk Tidskrift att det fanns en ”potential för Ulf Kristersson att lyfta partiet till ’normala’ moderata nivåer i närheten av 22-23 procent.”

Men ingen kunde förutsäga att Moderaterna skulle nå över 20 procent på mindre än en månad.

Det är en remarkabel förändring att Moderaterna redan i SKOP:s oktobermätning når upp till 22,2 procent. Det är en ökning om 7,2 procentenheter sedan bottennivån i juni/juli och det fattas bara en dryg procentenhet för att partiet skall vara tillbaka på 2014 års valresultat.

Ulf Kristersson har lyckats kommunicera det moderata budskapet på ett trovärdigt sätt. Men viktigast är att han fått presentera sitt eget budskap utan att hela tiden behöva kommentera kriser inom sitt eget parti eller i den borgerliga alliansen.

En starkt bidragande orsak till den moderata framgången är också den stämning av samman-hållning och enighet som manifesterades på den moderata stämman i Örebro. Ombuden hade tydligt förstått att inte bara partiets framgång utan även deras egna politiska uppdrag krävde en ny ansats.

Ombuden var obenägna att utmana partiledningen, och den allmänna känslan var att nu krävdes enighet och applåder för partiledningen. Kommunalråden och de övriga ombuden ville resa hem med en framtidstro om att kräftgången bakåt var bruten.

Den moderata partiledaren har med auktoritet tagit ledarskapet inte bara över Moderaterna utan även för den borgerliga alliansen som nu är större än de rödgröna partierna. I SKOP:s oktobermätning leder alliansen med 42,3 procent över de tre rödgröna partierna som samlar 39,2 procent av väljarsympatierna.

Den moderata framgången har främst gått ut över Sverigedemokraterna som sedan sommaren har minskat med drygt fyra procentenheter från 20,2 till 16,0 procent.

Men även de borgerliga allianskollegerna har fått betala för Moderaternas ökning. Folkpartiet har minskat från 6,4 till 4,8 procentenheter och närmar sig den farliga fyra procent-spärren till riksdagen. Även Centerpartiet har backat, men med mindre än en procentenhet till 11,9 pro-cent.

Inom det rödgröna blocket är förändringarna mindre. Allvarligast för statsminister Stefan Löfven är att kräftgången fortsätter för samarbetspartnern Miljöpartiet, som nu med 3,5 procent ligger under riksdagsspärren.

Det är mindre än ett år kvar till nästa riksdagsval, och alliansen har åter fått litet av segervittring. Men valutgången kan komma att avgöras av hur det går för de partier som nu ligger under eller nära 4 procents-spärren till riskdagen. Tre partier kan bli i behov av taktikröster för att de skall kunna kravla sig över fyra procent.

Kristdemokraterna har länge och stabilt legat under fyra procent, men partiet har en vana att hantera dåliga opinionssiffror. Partiet har i flera val klarat valrörelsen genom taktikröster från främst moderata sympatisörer.

När Moderaterna sjönk ned i bråddjupet var det ett hot även för Kristdemokraterna eftersom det minskade sannolikheten för att de kvarvarande moderata sympatisörerna skulle taktik-rösta.

Det kan vara svårare för de båda andra partierna runt riksdagsspärren. Det gäller främst Miljöpartiet. För att få många taktikröster krävs att ett parti har tydlig blocktillhörighet, och för Miljöpartiet gäller det att även fortsatt visa sin rödgröna lojalitet.

Miljöpartiet konkurrerar också åtminstone delvis med Feministiskt initiativ. Om det partiet skulle närma sig riksdagsspärren så är det inte säkert att taktikrösterna räcker till för både Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.

Förutom den ordinarie väljarbarometern har SKOP också frågat efter väljarnas näst bästa parti.

Den frågan förstärker Moderaternas succéutveckling. Av dem som har ett näst bästa parti är det drygt 20 procent som anser att Moderaterna är näst bäst.

Moderaterna bör ha stora möjligheter att rekrytera ytterligare sympatisörer från Sverige-demokraterna eftersom en majoritet av sverigedemokraterna (53 procent) har Moderaterna som sitt näst bästa parti.

Sverigedemokraterna är inte välkomna till det borgerliga lägret, men deras sympatisörer har en längtan dit, åtminstone som ett andra hem. Därmed kvarstår den slutsats som jag har presenterat tidigare i Svensk Tidskrift: Sverigedemokraterna skulle i dagen opinionsläge leva farligt om de fällde en borgerlig regering eller borgerlig budget; Sverigedemokraternas handlingsutrymme är begränsat.

I dagsläget är risken klart mindre än tidigare att Moderaterna skall tappa sympatisörer till Sverige¬demokraterna. Bara en av tio moderater (12 procent) har Sverigedemokraterna som näst bästa parti. Det är fler moderater (15 procent) som har Socialdemokraterna som näst bästa parti.

I huvudsak håller sig svenskarna kvar inom sitt block när de anger sitt näst bästa parti. Men bland de socialdemokratiska sympatisörerna är det relativt många (17 procent) som har Centerpartiet som näst bästa parti.

Under perioden mellan den 10 och den 31 oktober 2017 intervjuades ett representativt urval i åldern 18-84 år som var bosatta i hela riket. Basen i urvalet hämtades från befolkningsregistret.

Undersökningen genomförs enligt metoden tele-SKOP, vilket innebär en kombination av intervjuer per telefon och postala enkäter. Av dem som kontaktats per telefon var det 76 procent som medverkade i undersökningen. Bortfallet av vägrare var 24 procent.

Från och med år 2017 kompletteras befolkningsurvalet med SKOP:s webbpanel som är slumpmässigt rekryterad ur befolkningsregistret. Svaren har viktats så att webbintervjuerna svarar för en tredjedel av svaren.

Förändringar mellan två mätperioder skall tolkas med stor försiktighet om de inte är statistiskt säkerställda. Av störst intresse är de trendmässiga förändringarna.

För att en förändring skall vara statistiskt säkerställd krävs en ökning eller minskning om ca 3,8% för Social-demokraterna, ca 3,3% för Moderaterna, ca 3,2% för Sverige¬demokraterna, ca 2,6% för Centerpartiet, ca 2,1% för Vänsterpartiet, ca 2,0% för Liberalerna, ca 1,6 för Miljöpartiet, ca 1,4% ör Kristdemokraterna samt ca 1,3% för Feministiskt initiativ.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP