Rainer Zitelmann: Finns det verkligen så många miljonärer som vill betala mer skatt?

Varje år brukar några högljudda mångmiljonärer och miljardärer offentligt tillkännage att det inte finns något som de önskar sig mer än att få betala mer i skatt. Varje sådant upprop får stor uppmärksamhet i medierna. Det finns en regel som journalister lär sig mycket tidigt i sina karriärer: ”Hund bet brevbärare är inte en historia, men brevbärare biter hund är en historia.” Detta är en typisk ”brevbärare biter hund” nyhet.

Nyligen har medierna återigen översvämmats av rapporter om att en grupp på mer än 100 miljonärer från nio länder har uppmanat sina regeringar att få dem att betala ännu mer i skatt. ”Beskatta oss rika och beskatta oss nu”, vädjade grupperna Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity och Tax Me Now, enligt vänsterorganisationen Oxfam. Under många år tjänade jag ett anständigt belopp som entreprenör och fastighetsinvesterare i Tyskland, men min skattebörda från min entreprenörsverksamhet var nästan 50 procent varje år. Jag undviker inte heller skatter och ”fuskar” inte systemet, även om det är precis vad många hävdar att de rika gör över hela linjen. Ändå har inte en enda studie någonsin visat att skatteundandragande är vanligare bland de rika än bland de icke-rika. Det som verkligen irriterar mig är mångmiljonärer som själva utnyttjar en mängd skatteplaneringsarrangemang och sedan går ut publikt och säger att de vill betala mer skatt.

Jag känner hundratals multimiljonärer och många miljardärer (i euro) och genomförde djupintervjuer med 45 av dem för min doktorsavhandling The Wealth Elite. Men jag har ännu inte träffat någon som upplevde att de inte betalade tillräckligt med skatt. De 100 miljonärer och miljardärer från nio länder som har undertecknat det senaste brevet om att få betala mer skatt kan låta mycket, men det finns 2 755 dollarmiljardärer runt om i världen enligt Forbes statistik. Det finns mer än 20 miljoner dollarmiljonärer i världen, så 100 motsvarar 0,0005 procent. Det här är ”brevbäraren som biter hunden”.

I många fall är undertecknarna arvingar som inte har tjänat pengarna själva och som nu (av någon anledning) har dåligt samvete och känner lusten att berätta för alla att de vill betala mer i skatt. Ibland är det de superrika som för länge sedan har sett om sitt eget hus. Medan antikapitalister som George Soros och Warren Buffett, som kraftfullt argumenterar för att de rika ska betala högre skatter, hörs högt, talar de som anser att skatterna är alldeles för höga sällan offentligt. Benjamin Page och Martin Gilens, två vänsterorienterade statsvetare som själva är mycket kritiska mot de rika, talar om ”den offentliga tystnaden hos de flesta miljardärer. ”

”Den offentliga tystnaden hos de flesta miljardärer”, rapporterar Page och Gilens i sin bok ”Democracy in America” ”kontrasterar markant mot viljan hos en liten, ovanlig grupp miljardärer – inklusive Michael Bloomberg, Warren Buffett och Bill Gates – att tala ut om specifik offentlig politik… Alla tre favoriserar betydande sociala skyddsnät, progressiva skatter och måttlig reglering av ekonomin. En vanlig amerikan som försökte bedöma vad amerikanska miljardärer tycker och gör åt politiken genom att lyssna på Bloomberg, Buffett eller Gates skulle bli svårt vilseledd.”

Denna iakttagelse är korrekt och pekar på en kärna av problemet: Allmänhetens tryck på att kritisera kapitalismen är så stort att det till och med tystar miljardärer, medan rika människor som förespråkar högre skatter på de rika och mer statlig reglering är fria att säga vad de tycker utan att bry sig.

Även om vissa miljonärer lider av känslan av att de inte betalar tillräckligt med skatt, är det kassakonto som pengar frivilligt kan överföras från nästan tomt år efter år.

Rainer Zitelmann är en tysk historiker och sociolog och författare till böckerna Förebilder och syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder och The Wealth Elite.