Radiotjänst för allaRopen skalla
Anställning på radion för alla!
Men alla får inte rum.
Strax kommer då svaret
Kvotering humanum!

Kvotering är begärd
Och ska verkställas.

Men kunde inte också lyssnarna kvoteras
Och de som lyssnar fel sorteras?

Nu invänder en nyanserad röst
Låt oss istället ta ett steg först.
Och pragmatiskt kliva.
Alla ska med, men vi får inte överdriva.

Veckopoeten