”Putin behöver yttre fiender”Ryssland är sommaren 2018 värd för fotbolls-VM. Krim lär då alltjämt vara olagligt annekterat och konflikten i östra Ukraina olöst. Ryssland sitter ju dessutom på pottkanten för dopning inom både friidrott och lagsport. Stanna hemma, alltså?

-Kom för att vara tillsammans med ryska vänner. Det är ju vad sport handlar om.

Så säger Mikhail Kasyanov, 60, finansminister och premiärminister under Putins första år, till 2004, och i dag veteran som rysk regimkritiker.

Bo Ture Larsson träffade honom vid en föreläsning på Handelshögskolan i Stockholm, där han gjorde ett stopp på en resa i västerled.Utomlands kan han röra sig fritt. Hemma har han attackerats, handgripligen. Kasyanov var makthavare under Putins relativt progressiva period i början av 00-talet. Reformerna då gav förutsättningar för hög tillväxt, 7–8 procent.

-Men med samma president blev det en ny politik.

I dag är ekonomin sämre. De senaste tre åren har bruttonationalprodukten minskat med 15 procent. Staten har svarat med att spara, minus 25 procent på skolan och minus 22 procent på hälsovården. Kasyanov:

-Putin inser att reformer är ett hot mot hans makt. Han vältrar över sina ekonomiska problem på folket.

Ändå har han behållit ett starkt stöd. Genom att skapa fruktan.

-Putin har effektivt väckt liv i de gamla sovjetiska generna hos det ryska folket. Han målar upp en bild av att fiender står mot patrioter. När folk ser på TV vet de att det är detta vi ska tro på om vi inte vill ha problem.

-Man kan säga vad man vill hemma i köket. Men inte på gatan. Ser överheten 200 människor samlas agerar den som vore det en revolution.

– Regimen behöver yttre fiender. Som Nato, EU och USA. Och man behöver inre fiender. Grupper och enskilda som kan brännmärkas som förrädare och amerikanska agenter.

– Ingen tror att i valet (i mars 2018) innebär något annat än att Putin återinstallerar sig själv.

I valet deltar bara kandidater som Kreml accepterar. Kasyanov erbjöd koalition med de senaste årens affischnamn Aleksej Navalnyj, populär och därför extra förföljd. Men denne ville inte.
Hur är det om tio år?

Kasyanov framstår som luttrad realist. Men så tillåter han sig drömma, om en förnyelse av de förhoppningar om livet ryssarna hade för tio år sedan. Han påpekar att Putin faktiskt varit olika under olika perioder. Kan han förmås att ändra sig igen?

I dag anklagar regimen Väst för att söka påtvinga Ryssland dess värderingar.

-Men det är inga västvärderingar. Det är vad som står i den ryska grundlagen.

Bollen ligger hos Putin:

-Han har kontroll över allt.

Bo Ture Larsson är senior advisor hos Svenska Nyhetsbyrån