Print Friendly, PDF & Email

Profetiskt om USA

Av Anders Edwardsson | 13 november 2009

Janerik Larsson
Överlever den amerikanska drömmen?
Timbro 2009

larsson_200x325Janerik Larsson, till vardags vice VD i Svenskt Näringsliv, har länge följt samhällsutvecklingen i USA. Och han ger nu i en helt nyutkommen debattbok från Timbro sin bild av framtiden för ”den amerikanska drömmen”. Syftet är att höja blicken bortom den eufori som omger Barack Obama och placera honom i en historisk kontext.

Larsson börjar med att konstatera att amerikanerna är ett i grunden djupt konservativt folk, som normalt ogillar snabba och genomgripande förändringar. Reformer, däremot, kan de emellanåt fördra om och när sådana anses nödvändiga. Det politiska klimatet i USA tenderar därför att pendla mellan perioder då motståndet mot offentlig makt är stort och tider då detta är lite mindre.

De senare epokerna sammanfaller också som regel med stora, nationella trauman. Och det amerikanska inbördeskriget 1861-1865, första världskriget 1914-18, depressionen under 1930-talet och andra världskriget 1939-1945 är här de tydligaste exemplen. Då kunde den federala nivån öka sina befogenheter. Och få protesterade.

Men, konstaterar Janerik Larsson, det finns en gräns för hur mycket frihet amerikanerna är beredda att avhända sig. För när president Lyndon B. Johnson på 1960-talet sjösatte Great Society-programmet och försökte skapa en amerikansk variant av den europeiska välfärdsstaten samtidigt som han intensifierade Vietnamkriget, innebar detta en enligt många omotiverad utvidgning av den politiska makten som omgående ledde till protester.

Dessa opinionsyttringar kom också att nära en konservativ rörelse som lite senare, under Ronald Reagan på 1980-talet, skulle innebära ett aktivt tillbakapressande av delar av det politiska inflytandet i det amerikanska samhället. Och denna utveckling fortsatte, trots att demokraten Bill Clinton då var president, under hela 1990-talet.

Den fråga Janerik Larsson utifrån denna bakgrundsbeskrivning försöker besvara blir följaktligen om chocken över 11 september 2001 och – framförallt – förra årets finanskris tillsammans varit starka nog för att skapa en ny period av publik acceptans för större offentliga ingripanden. Men hans svar är negativt.

Det finns nämligen en sak som amerikaner avskyr mer än allt annat. Skatter. Och Larssons bedömning är att den politik som nu bedrivs i Washington DC kommer att skapa en motreaktion. Obamas många reformer, tillsammans med den stigande statsskulden, kommer nämligen inom en snar framtid att kräva kraftigt höjda skatter. Eller kraftigt minskade utgifter.

Och i valen mellan dessa två kommer amerikanerna enligt Janerik Larsson att välja det senare. Han noterar nämligen att det enligt attitydundersökningar, trots krisen, inte skett någon ideologisk förändring i den amerikanska folksjälen. För även om medelamerikanen idag är något mindre skeptisk till den federala nivån än tidigare, så anser fortfarande nio av tio amerikaner att det är bättre med låga skatter och mindre offentlig service än vice versa.

Larsson pekar här speciellt på Kalifornien. Det var nämligen där som 1970-talets ”skatterevolt” inleddes. Och delstaten utgör fortfarande, då dess innevånare traditionellt är mycket känsliga för trender, ett politiskt membran som det är väl värt att hålla fingret på om man vill försöka avgöra om och när en vindkantring börjar kunna skönjas. Och en förändring kan faktiskt redan vara på gång.

För även om Kalifornien röstade för Obama så beslutade medborgarna i en folkomröstning nu i maj att delstatsbudgeten framgent skall balanseras med hjälp av nedskärningar, inte skattehöjningar. Varpå guvernör Arnold Schwarzenegger (R) också ställde sig bakom idén om att införa en så kallad flat tax. Och skulle detta ske i Kalifornien kommer troligen den politiska utvecklingen snart att ta en radikalt ny vändning i hela USA.

Att vinden redan kan ha vänt anas också i det som skedde tidigare denna vecka, när republikaner med fiskalt konservativa åsikter vann två guvernörsval. För även om den ena av dessa segrar, den i Virginia, inte var så överraskande innebär segern i den traditionellt demokratiska staten New Jersey en desto större skräll. Och skulle denna utveckling fortsätta i nästa års kongressval, ja, då kan Janerik Larssons bok sägas ha blivit profetisk nästan i samma ögonblick som den kom ut. Och det är inget dåligt betyg!

edwardsson_150x195Anders Edwardsson är historiker, frilansjournalist och debattör. Han gav i våras ut En annorlunda historia. Folkhemmet i nytt ljus, läs recensionen av den här och Edwardssons egen text om boken här.

Läs också Anders Edwardssons tidigare recensioner i Svensk Tidskrift:
Efterlängtad inblick (28/8), Lars Tobissons
Främling i folkhemmet
Socialdemokratisk nostalgi, (1/5), Jenny Anderssons
När framtiden redan hänt. Socialdemokratin och folkhemsnostalgin

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism