Peter J Olsson; En stilla flört med folkviljan


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

o
Q_
En stilla flört tned f<l av Peter J Olsson
Det är logiskt att socialdemokraterna gjort en tidigare ombudsman i
Byggnadsarbetarförbundet, som kom in i riksdagen efter att ha personalvalskampanjat
för att lägga ned en flyktingsförläggning, till ordförande i arbetsmarknadsutskottet
där en stor del av integrationsfrågorna behandlas.
D
ET VAR INTE Lars Leijonborg och folkpartiet som förde in invandringen i valrörelsen. Det var Svenskt näringsliv, men organisationen hade god hjälp av statsminister Göran Persson.
När näringslivsorganisationen i maj i år ville öppna
Sverige för arbetskraftsinvandring reagerade statsministern blixtsnabbt.
-Det vore det dummaste vi kunde göra. Det skulle
bygga på de problem vi har om vi öppnade för en massiv arbetskraftsinvandring nu, sa han till TT. Och tillade
att det inte kan bli aktuellt med en sådan förrän någon
gång i framtiden. Först måste de arbetslösa invandrare
som redan finns i Sverige komma in på arbetsmarknaden.
Svenskt näringslivs initiativ var till för att möta en
befarad arbetskraftsbrist, inte minst
tänka sig att använda övergångsbestämmelserna och inte
ge medborgare från de nya ED-länderna, som östutvidgningen förutsätter, omedelbar rätt att leva och arbeta i Sverige. Tidigare har Persson kritiserat bland annat
Österrike och Tyskland för att dessa länder ville ha övergångsbestämmelser. Nu hotade han att Sverige ska tillgripa dem för att till varje pris hålla invandrare ute.
WINBERG TYDLIG
Flera socialdemokrater föll in i statsministerns kör och
två veckor före valet var det dags för Margareta Winberg
som i ett officiellt pressmeddelande från jordbruksdepartementet (!) gav sig på oppositionspartierna. Hon
skrev då bland annat, det ligger fortfarande ute på regeringens website:
”Till valrörelsen hör också valaffischerna. I år har
på kvalificerad arbetskraft. Säkert ”Kommer det att bli lättare
hade organisationens ledning förväntat sig ett öppnare och förson- för ’din son’ att få jobb när
moderaterna väldigt roliga valaffischer. På en av affischerna står det
-Din son får inget jobb. Man
undrar då varför moderaterna
föreslår en massiv arbetskraftsinvandring till Sverige. Kommer det
att bli lättare för ”din son” att få
jobb när det kommer massor av ny
arbetskraft till Sverige?”
ligare svar från statsministern.
Men Göran Persson ville varken
stöta sig med LO- som ju betalar
en stor del av socialdemokraternas
valkampanj -eller de främlingsfidet kommer massor av ny
arbetskraft till Sverige?”
entliga strömningarna i det egna partiet. Därav den snabba och mycket tydliga responsen.
Sina formuleringar blev han alltmer förtjust över och
använde dem konsekvent under hela valrörelsen.
När Göran Persson den 25 augusti utfrågades i TV4
uttryckte han sig nästan likadant
-Vi har nu en jättechans att varaktigt pressa ned den
arbetslöshet vi har i storstädernas förorter. Lyckas vi så
har vi en helt ny social situation, sa då Persson men
underströk att det inte vore möjligt om Sverige samtidigt öppnade för en massiv arbetskraftsinvandring.
Han bör ha uppfattat greppet som lyckat och röstvinnande eftersom han efterhand skärpte sina uttalanden
genom att tillägga att ”Sverige” -läs han själv- kunde
Det är inte enbart användningen av departementets
brevpapper som gör att statsrådet Winberg passerar en
gräns. Om statsministern skickligt balanserat just innanför vad anständigheten kan medge blir det i Winbergs
förgrovade version tydligt vad det går ut på. Det handlar om att flirta med främlingsfientlighet och med rädslan för ”att de kommer och tar våra jobb”.
Själva begreppet ”massiv arbetskraftsinvandring” är
raffinerat. Ingen, inte Svenskt näringsliv, inte folkpartiet, inte moderaterna, har krävt någon ”massiv” invandring. Utan enbart att människor utanför EU som skaffar arbete i eller rekryteras till Sverige också ska få
komma hit och arbeta. Samma rättigheter som spanjorer och portugiser har i dag, utan att det blivit någon
fiJ lSvensk Tidskrift l2oo2, nr 61
kviljan
”massiv” invandring från de länderna- vad än nej-sidan
antydde vid ED-omröstningen.
FOLKVILJAN
Däremot ger begrepp som massiv och massa intrycket
av stora människomassor som är på väg hit för att översvämma vårt land. Det är säkert ingen tillfällighet att
både Göran Persson och den invandringsfientliga organisationen Folkviljan och massinvandringen använder
samma ordstam.
Socialdemokraterna vore inte vad de är om de inte
samtidigt försökte företräda flyktingar och invandrare. Ja,
de drar sig inte ens för att utmåla a n d r a partier som
främlingsfientliga.
När Lars Leijonborg förde fram förslaget om kunskaper i svenska som villkor för medborgarskap så
undrade Persson om det fanns ”ett svenskt och ett danskt
folkeparti”. Vad som sades när socialdemokraterna valkampanjade i invandrartäta områden kan vi bara ana.
Denna kampanj blev särskilt intensiv efter Janne
Josefssons ”valstugereportage” i Uppdrag granskning
strax före valet. Ett antal borgerliga politiker, inte minst
moderater, gjorde dumma, fördomsfulla, generaliserande och halvrasistiska uttalanden inför dold kamera,
framför allt strök nästan samtliga den rasistiske provosamma arbetskraftsinvandring, det är socialdemokraterna och Göran Persson – i och för sig med god hjälp
från flera partier, inte minst moderaterna – som ägnat
det sena 90-talet åt att skruva igen flödet av flyktingar. Så
effektivt har det skett att en företrädare för de sista resterna av Ny demokrati förklarade att partiet inte längre
behövdes – ”vårt program från 1991 har genomförts”.
DUBBELHET
Dubbelheten i det socialdemokratiska budskapet märks
också när de egna positionerna är hotade. I Kristianstads kommun regerade socialdemokraterna den förra
mandatperioden. Vid årets val blev det borgerliga blocket större än vänstern, men det flyktingnegativa Sjöbopartiet – som en gång grundades som stöd för Sjöbos
nej till flyktingmottagning-blev tungan på vågen mellan partierna.
Under valkampanjen skrämde socialdemokraterna
med Sjöbopartiet och antydde att de borgerliga ville regera med detta parti. Efter valet har det visat sig att socialdemokraterna inte har något emot att stödja sig på Sjö-
bopartiet Nu regerar (s) med stöd från en ohelig allians av vänsterpartiet, miljöpartiet och Sjöbopartiet!
Enligt Sjöbopartiets Nils-Edvin Andersson har socialdemokraterna gått partiet tillmötes på två av dess hjärtefrågor, en äldreombudsman och körkortsutbildning i
kommunens skolor. Som Andersson sa till Sydsvenskan:
-Helt klart har socialdemokraterna bjudit oss på
detta. Och då bjuder man ju igen.
Det är lätt att se att främlingsfientliga partier ofta
hämtar sina väljare bland tidigare socialdemokrater. Så
katören/reportern medhårs. Uppenbarligen i hopp om att vinna hans
.röst. Det märkliga är ändå att
debatten efteråt i mycket liten
omfattning kom att handla om de
17 av 18 socialdemokrater som inte
”Själva begreppet ’massiv
var det när Carl P Herslow gick
fram med skånepartiet i Malmö
1985 och bidrog till att nästan sextio års socialdemokratiskt maktinnehav bröts.
arbetskraftsinvandring’ är
raffinerat.” Så var det när Skånes väl 1994
sa emot, eller sa värre saker.
Till exempel om den socialdemokrat som frankt förklarade: ”Släpper vi in fler såna får vi bara problem i
samhället. Muslimerna är ett hot.” Mona Sahlin tog
avstånd och förklarade att de ansvariga måste avgå. Då
använde hon pluralis, men ännu har väl bara en enda
socialdemokrat lämnat sina uppdrag på grund av Uppdrag granskning.
I invandrarområdena gick propagandan på annat
sätt. I Malmö fick invandrade moderata och folkpartistiska politiker plötsligt frågan om varför de var emot
invandrare!
Ser man till socialdemokraternas egna meriter kunde
den frågan lika väl riktas till dem själva. Partiet har hyst
invandrarnegativa uppfattningar under lång tid. Det var
socialdemokraterna som satte stopp för 60-talets lyckaintog sina platser i region Skåne.
Flera av de ledande hade till och med haft tunga uppdrag för socialdemokraterna, två hade varit ordförande
för arbetarkommuner, en representerat (s) i en kommunstyrelse. Och väljarna kom på många håll från socialdemokraterna.
Och till och med Sverigedemokraternas rekordval i
år har på många ställen i stort sett enbart skett på socialdemokraternas bekostnad. Till och med i Malmö där listorna toppas av den tidigare moderate riksdagsmannen
Sten Andersson så är det tydligt att de 5578 rösterna till
stor del kom direkt från socialdemokraterna.
I den socialdemokratiska idetidskriften Tiden intervjuas Anders Rubin, efter valet kommunalråd, före det
stabschefhos Malmös starke man lirnar Reepalu (s). Han
förklarar frankt att den typiske sd-väljaren är en lågut- \J
o
lSvensk Tidskrift l2oo2,nr 61f!J
o
a…
bildad person, 50 år eller äldre, med arbetarklassbakgrund och boende i bostadsrätt. I de flesta fall har han
röstat på socialdemokraterna tidigare.
Rubin kopplar röstandet till protest över till exempel den tydliga brottsligheten i vissa invandrargäng. Och
menar att rösten på Sverigedemokraterna mer är att se
som en signal till socialdemokraterna än som en allmän
misstro mot invandrare.
Kvällspostens Per Svensson kopplade några dagar
efter valet, i en artikel publicerad på kultursidorna i
Expressen, Kvällsposten och GT, Sverigedemokraternas
framgång till saknaden efter det försvunna socialdemokratiska folkhemmet.
Han skriver om den reklamskrift som svenska staten
gav ut till världsutställningen i New York 1939. Avsikten var
att visa det progressiva svenska samhället med HSB, arbetsfred och sunda blonda barn. Bland fotografierna finns två
av ett svenskt idealpar:
”Hon är blond och rosig som ett septemberäpple. Han är
blond och rejäl som en furuplanka. Hon sitter vid symaskinen och ler blygt. Han bär blåbyxor och ler rättframt.
Såser riktiga svenskar ut. Det slås fast i texten under
de två fotografierna: ’It is people like these who form
the backbone of the Swedish nation. More homogenous
in racial structure than most other nations, the Swedes
are a slow-moving, deliberate people, disinclined toward
rash or unconsidered actions.’
Ett förtänksamt och ur rassynpunkt homogent folk.
Samtidigt, kanske just därför, ett fabulöst framsynt och
framgångsrikt folk. Ett föregångsfolk.”
De som gick i skolan då och fick ta del av denna svenska filosofi, denna det socialdemokratiska folkhemmets
självbild, är drygt 70 år nu. Pensionärer, men fullt aktiva
och samhällsnyttiga. Och röstar i stor utsträckning på socialdemokraterna. Men några av dem känner inte längre
igen sitt parti. Och kan
bli frestade av Sverigedemokraternas broschyrer, så lika det officiella budskapet från
1939.
SKÄRNINGSPUNKT I
LANDSKRONA
Är det konstigt om en
politiker med känsla
för folkopinionen –
som Göran Persson –
inte vill stöta bort fler
av dessa kärnväljare?
Till detta kommer
kraftsinvandring eftersom en del i organisationen fruktar att det kan sätta press på lönerna.
Kanske kan man några mil norr om Malmö hitta en
skärningspunkt där dessa linjer av invandringsmotstånd
inom socialdemokraterna förenas. Ordförande i Landskrona arbetarkommun är riksdagsmannen Anders Karlsson. Han är 51 år gammal och var när han blev riksdagsman 1998 ombudsman i byggnadsarbetarförbundet
Samma förbund som gjort sig känt för att agera privatpoliser och göra razzior på skånska byggen. Där
avkräver de alla som ser utländska ut pass, uppehållsoch arbetstillstånd för att skrämma bort illegala invandrare och svartarbetare.
1998 gjorde sig Anders Karlsson känd för sin personvalskampanj ”Kryss Karlsson”. Hans mandat hotades av
Kent Härstedt-känd från Estoniakatastrofen- som bedrev
personvalskampanj i Helsingborg. Det krävdes nya tag.
Han slog till med att kräva nedläggning av den lokala flyktingförläggningen, ett utspel han givetvis fick stöd
i sitt eget parti för.
-Folk tycker det är för många flyktingar här som går
utan arbete och sysselsättning, förklarade han i Sydsvenskan. Det är en uppfattning jag nu tagit till mig på allvar.
Socialdemokraterna bestämde som alltid det mesta i
Landskrona och det var lätt uppfylla vallöftet. Det kommunala bostadsbolaget Landskronahem sade upp avtalet
med invandrarverket om de hus man ägde. Invandrarverket böjde sig och drog sig ur Landskrona och stängde förläggningen som funnits sedan 1985 och haft 450 platser.
På riksplanet var kampanjen inte så uppskattad. Lars
Engqvist, då integrationsminister, förklarade:
-Omdömeslöst! Jag är mycket besviken på Anders
Karlsson.
Anders Karlsson lyckades emellertid. Han blev personvald till riksdagen och i år blev han omvald utan att
behöva driva någon egen kampanj.
Därmed kunde Sverigedemokraterna ta vid på den
grund han byggt och kunde rycka in i kommunfullmäktige med 8,7 procent av rösterna och fyra mandat.
Socialdemokraterna minskade däremot.
Efter valet blir Anders Karlsson befordrad. Han blir
socialdemokratisk ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott med ansvar för mycket av integrationspolitiken- för att inte tala om frågan om en eventuell arbetskraftsinvandring.
Självklart är det logiskt. Det finns säkert ingen riksdagsman som så kan uppfylla Göran Perssons vallöfte
att någon massiv arbetskraftsinvandring, det ska vi inte
ha i Sverige.
Anders Karlsson, socialdemokratisk ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.
sedan LO, som inte Peter JOlsson (peter.j.olsson@kvp.se) är politisk redaktör
vill ha någon arbets- för Kvällsposten.
FJIISvensk Tidskrift 12002, nr 61