Per Heister; Politiskt inkorrekt


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

och Vägverket fanns inget stöd för
den kraftiga satsningen på järnväg.
storsatsningen på järnväg är ett
resultat av regeringens förhandlingar med vänsterpartiet och miljöpartiet och inte av rationella övervä-
ganden.
LOKAL MEDFINANSIERING
Vad kan vi då göra för att förbättra
beslutsprocesserna vid stora politiska investeringsbeslut? Birgitta Swedenborg från SNS föreslår en oberoende granskning av objekten både
före och efter beslut. Dessutom föreslås ett regionalt ansvar i medfinansiering av för den regionala nyttan
av trafikinvesteringar.
Jag instämmer i SNS förslag och
rekommenderar alla politiskt verksamma läsning av skriften. Beslutsunderlag och samhällsekonomiska
kalkyler kan tyckas vara tråkiga
ämnen men i grunden handlar politik om att göra avvägningar mellan
olika intressen och att hushålla med
medborgarnas begränsade resurser.
Bra beslutsunderlag är ett underskattat hjälpmedel i svensk politik.
Och när politiker gör avsteg från
SATIR
Politisl<t inl<orrel<t
Av Per Heister
PJ O’Rourke skriver nyliberal slapstick som ingen annan.
Men den går inte att översätta eller återberätta.
P
J o’ROURKES senaste bok
– The Ceo of the Sofa –
kom ut i höstas. Den har
legat högst i högen för
böcker att recensera
sedan dess. Jag har nu slutligen
bestämt mig för att jag inte klarar av
att recensera den.
Jag har bestämt mig för att jag
inte har en chans att göra varken PJ
eller hans bok rättvisa.
PJ O’Rourke är ansvarig för utrikesbevakningen i tidskriften The
Rolling Stone och är dessutom fast
skribent i The Atlantic Monthly. Den
nya boken, är som de flesta av hans
nio böcker, en samling av i huvudsak tidigare publicerade, lätt bearbetade, artiklar.
PJ är rolig. Politisk och rolig.
Han ser och noterar vardagen med
öppet sinne och är skeptisk till alla
konventionella visdomar och sanningar. Med självdistans och glimten i ögat. Allt handlar inte om politik. Men han är hela tiden skeptisk
till politik och politiker. Och politikens resultat.
Han är det mest politiskt inkorrekta man kan tänka sig – eller inte
kan tänka sig.
Republikaner gör mer för etnisk
och rasmässig mångfald än demokrater, skriver han i ett öppet brev
till demokrater. Kolla bara vem som
städar republikanernas hem, klipper
deras gräsmattor, lagar deras mat
och tar hand om deras barn. Svarta,
bruna gula, you name it. Och varenda en av dem är i landet olagligt.
Och för övrigt vill republikanerna inte att alla skall bli republikaner.
Det är svårt som fan att få tid på
golfbanan redan som det är…
Det är PJ O’Rourke som förklarat att 100 miljarder dollar till missilförsvar ju inte är något att bråka
om, det skulle ju inte ens täcka kostsamhällsekonomisk lönsamhet eller
från andra politiska mål borde de
motivera varför.
Anders Ydstedt (anders@ydstedt.com)
är biträdande regionchef vid Svenskt
Näringsliv och ordförande i Kungliga Automobil Klubbens expertråd.
BOKFAKTA
Författare: Birgitta Swedenborg (red)
Titel: skattemiljarder i trafikpolitiken
-till vilken nytta?
Förlag: SNS, 2002
naderna för att fylla igen hålet där
San Fransisco en gång låg…
Han kallar Hillary Clinton för
republikanernas mest effektiva
bidragsraggare, han kallar sociologi
för journalistik utan nyheter,
antropologi är reseberättelser för
ställen med usel roomservice och
han påpekar att det är stort att bli
far. Man känner sig lite som aktiemäklarna på 80-talet. ”Det vill säga
man är lycklig att komma ut på
permission, även om det bara är till
garaget.”
Och han skriver om senaten att i
sin vishet skapades den av grundlagsfädren som en metod för republiken att samla hundra av de främsta tokskallarna och hålla dem ifrån
den privata sektorn där de skulle
kunna göra verklig skada.
Jag räcker inte till att recensera
PJ O’Rourke. Och tyvärr blir han
väldigt mycket sämre av att översättas.
Men läs själv!
Per Heister (pheister@europarl.eu.int)
är redaktör för Svensk Tidskrift.
BOKFAKTA
Författare: PJ o·Rourke
Titel: The Ceo of the Sofa
Förlag: Atlantic Monthly Press, 2001
lSvensk Tidskrift l2oo2, nr 21 ED