Per Heister; Mer totalitärt än fritt


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Mer totalitärt än fritt
l av Per Heister
R
ELATIONEN MELLAN INDIVID OCH KOLLEKTIV,
mellan en ensam människa och alla andra människor är all politiks moder. Och det är den relationen som avgör om ett samhälle är fritt eller
totalitärt.
Det dryga decennium som gått sedan muren föll i november 1989 har varit ett av de bästa i mänsklighetens historia.
Nästan alla de totalitära regimer som omgav
oss då har hamnat på historiens
skräphög. Kvar finns några gangsterregimer med Mugabes i spetsen och några kvardröjande totalitära system- Nord-Korea, Kuba
och Kina. I övrigt sprider sig friheten med glädjande snabbhet.
De totalitära regimerna –
mestadels kommunistiska/
socialistiska- saknas av få. De
är inga föredömen och ingen i
vår del av världen villlängre
erkänna släktskap med dem.
Socialismen som politiskt projekt är död eller åtminstone
komatös.
M
EN I RELATIONERNA MELLAN stat
och individ lever fortfarande de
totalitära ambitionerna, inte minst i vårt land.
Frukterna av vårt arbete är socialiserade, indragna till staten. Betydligt mer än hälften av allt vi
svenskar arbetar ihop tas i skatt för att sedan
skönsmässigt delas ut dit partimajoriteten behagar.
De senaste åren har det totalitära draget i hanteringen av
skatterna accentuerats. Ett drygt år före val börjar socialdemokratiska statsråd dela ut våra pengar som gåvor till institutioner och medborgare som lyder, som gör som de blir tillsagda. Regeringen beslutar om tio miljoner till en skola här eller
fyra till en energiskog där, 20 till en kommun här eller 11 till ett
bostadsföretag där. Perssonpengar och Wärnerssonpengar är
totalitärt godtycke som inte anstår en demokrati.
Högre skatter än i Sverige finns inte. Och ändå är det få
som anser det angeläget att sänka dem.
IFJ lSvensk Tidskrift l2oo1, nr 1l
Och när den borgerliga majoriteten i en kommun här eller
ett landsting där fattar beslut som misshagar regeringsmajoriteten så tar man itu med de oppositionella. Också detta är
som hämtat ur Encyclopedica Britannicas definition av totalitarism.
FÖRMYNDERIET HAR SAMMA RÖTTER. Här skall inte medborgarna komma och göra som de vill. Gå på krogen efter
klockan 01, röka, missköta sin kropp eller kanske exponeras
för reklam för mänga sekunder per timme. statsministern har
börjat engagera sig i vårt barnafödande.
Ingen mänsklig aktivitet är för obetydlig för att inte socialministern och kulturministern eller någon annan regeringsledamot skall gripa in.
Och det som skiljer demokratier från totalitära regimer är
just förutsägbarheten, lagbundenheten och att det finns
bestämda och väl definierade sektorer där medborgaren rår
sig själv, dit staten inte tillåts nä.
I
VERIGE ÄR DET ILLA PÅ ALLA DE HÄR PUNKTERNA. Grundlagen är ett skämt som inte skyddar mot några övergrepp
bara man kan få ihop en riksdagsmajoritet för dem. skattetrycket lämnar smulor kvar till det arbetande folkets eget ansvar
och fria bruk. Och de som har de allra lägsta inkomsterna
beskattas så att de måste ha bidrag och pekpinnar för att klara
även en rätt torftig vardag.
Och vad vi gör är reglerat in i sovrummet- där vår dygnsvila räknas.
SVENsK TIDsKRIFT handlar mycket om relationen mellan
individ och stat.
Leif Carlsson skriver i det här numret att folkhälsa handlar om hur politiker använder medborgarnas egna pengar för
att omskola och uppfostra dem.
Göran Thorstenson efterlyser en debatt om hur vi
bättre kan skydda oss från tillfälliga majoriteters totalitära ambitioner. Och Peter J Olsson grubblar över risken för tillfälliga majoriteters tyranni med nya möjligheter till snabba voteringar på nätet. Kajsa Wilhelmsson
och Peter Ejemyr granskar svensk TV. Skall vi verkligen
tvingas betala för SVT?
Och Nils-Eric Sandberg porträtterar Ministern för kulturen. Statens allvishet personifierad.