Pengarna finns om viljan gör det

Det är lika tyst om försvar och säkerhet i vårbudgeten som det är debatten mellan SÄPOs årsrapporter, men landets försvar är inte en budgetpost som alla andra skriver Amanda Wollstad.

Tidigare i veckan läcktes information från påstådda NATO-källor om att svenska system, samtidigt som den mycket lokala solstormen slog ut det civila flygradarsystemet över södra Sverige i november förra året, utsattes för omfattande IT-attacker.

För mindre än en månad sedan så slogs flera stora svenska mediebolags hemsidor ut i en riktad IT-attack.

Att bankernas IT-system ligger nere ett par timmar nu och då har blivit så vanligt att vi knappt ids bli irriterade längre.

När SÄPO för några veckor sedan presenterade sin årsrapport för 2015 konstaterade man att en tredjedel av den Ryska ambassadens personal i själva verket är underrättelseagenter. Att en av dem ombetts lämna Sverige. Att Ryssland bedriver propagandaoperationer mot Sverige och försöker påverka det politiska beslutsfattandet och den allmänna opinionen. Att den krigsförberedande verksamheten alltjämt pågår.

Det blev, förstås, ett visst liv. I några dagar. Precis som det blev förra året vid samma tid när säkerhetspolisen presenterade årsboken för 2014, och sa ungefär samma saker.

Sen gjorde någon minister bort sig. Deklarationen damp ner på hallgolvet. I Bryssel sprängde sig ytterligare en uppsättning satans mördare i luften. Vi fick, av mer eller mindre förståeliga själ, annat att tänka på.

Och hotet kvarstår. Oddsen är goda att vi kommer ha precis samma diskussion nästa år vid samma tid igen. Fast då har desinformationen bitit sig ännu en liten bit in i samhället. IT-attacker blivit ännu lite vanligare. Sverige ännu lite osjälvständigare.

Om vi har tur. Har vi inte det kommer vi vara allt för upptagna med en väpnad konflikt vid eller på Östersjön – och att försöka reda ut vad alla de där vackra orden av solidaritet betyder i praktiken.

Samtidigt faller Försvarsbudgeten som andel av BNP alltjämt stadigt till en nivå under enprocentsstrecket. Försvarsmakten är underbemannad, underdimensionerad och underfinansierad. Och berörs inte med ett ord i vårbudgeten. Som däremot skjuter till ytterligare en av försvarets årsbudgetar – plus kostnader för samhällssäkerhet och civilberedskap – till migrationsåtgärder.

Försvarspolitik bör inte sättas i motsatsförhållande till integrationsåtgärder, politik handlar visserligen om att prioritera men den debatten leder snabbt in i en återvändsgränd. Däremot är det värt att notera att pengarna uppenbarligen finns – om viljan gör det.

Men att värna Sveriges gränser och självständighet är ingen valfri utgift, inget valfläsk eller budgetsovel. Det är statens absoluta grundfunktion.

Inga gratismuseum i världen uppväger bristen på säkerhet, frihet och självbestämmande.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift.