Namn att minnas: Mehmet Kaplan

kaplan
Av Hans von Corswant

Eller inte.

Namn att minnas