Patent är monopol som inkräktar på äganderätten

Patenträtten är en inskränkning av äganderätten och begränsar användningen av nya idéer, skriver Piratpartiets Christian Engström i ett svar till Carl-Johan Westholm och Dan Brändström.

Patent är inte detsamma som äganderätt. De är inskränkningar i äganderätten. Patent är statssanktionerade privata monopol som begränsar vad människor får göra med fysiska egendom som de lagligen köpt.

I Svensk Tidskrift den 6 november skriver Carl-Johan Westholm och Dan Brändström om hur patenterade idéer ”stjäls”, och kallar dem som kopierar något för ”tjuvar”. Det är rent sakligt helt fel. Ett patentintrång kan aldrig någonsin rubriceras som stöld i juridisk mening.

Men immaterialrättslobbyn vill alltid uttrycka sig så, eftersom det bakvägen med tiden smyger in tanken att patentmonopolen innebär egendom, eller åtminstone är jämförbara med äganderätt. Det här är bara retorik från patentlobbyn i ett försök att framställa monopolet som något rättfärdigt. De vill associera ordet ”patent” med ett positivt ord som ”egendom” istället för det negativa ordet ”monopol”.

Men när vi tittar på patentmonopolen i praktiken ser vi att de är en begränsning av äganderätten.

Låt oss titta på en helt vanlig sak som man kan äga: en stol. När jag köper en stol lämnar jag över pengar och får stolen och ett kvitto, i enlighet med ritualen för köp och försäljning. Stolen har massproducerats från ett original i en fabrik, och det finns många likadana exemplar. Men när jag har lämnat över pengarna och avslutat köpet är just det här stolsexemplaret mitt.

Förutsatt att stolen inte är belagd med några patent, finns det ett antal saker jag kan göra med den. Jag kan plocka isär den och använda delarna till nya projekt som jag kanske säljer, ger bort eller ställer ut. Jag kan undersöka hur den är konstruerad och tillverka nya exemplar, och sälja dem om jag så önskar. Allt detta är normalt för egendom. Den är min, jag kan göra vad jag vill med den, inklusive att tillverka kopior och sälja.

Men om stolen jag köpte innehåller någon teknisk lösning som är patenterad, får jag inte tillverka kopior av stolen och sälja. Det beror på att patentmonopolet inskränker min äganderätt till stolsexemplaret som jag köpte. Trots att jag har betalt för stolen och äger den, får jag inte göra vad jag vill med den.

Man kan diskutera om det är bra eller dåligt med den här inskränkningen i äganderätten som följer av patenträtten, men att det är en inskränkning kan man inte förneka.

Patentmonopolen är dessutom värre än så. Mina rättigheter att göra vad jag vill med min egendom inskränks av det här tänkta stolspatentet även om jag aldrig har hört talas om patentet, och även om jag vare sig har sett eller köpt någon stol som bygger på patentet.

Jag får överhuvudtaget inte tillverka och sälja stolar som innehåller den patenterade lösningen, även om jag har kommit på samma idé helt själv, utan att använda någon befintlig stol som förlaga. Fastän jag är ägare till det trä och de verktyg som behövs för att kunna tillverka stolar av den här typen, och fastän jag har kommit på idén själv, får jag inte använda min egendom för att göra det. Patent är en inskränkning i äganderätten. Patentmonopolet innebär ett förbud för alla utom monopolinnehavaren att använda en viss teknisk idé i produkter som säljs.

Återigen: man kan diskutera om man tycker att det är bra eller dåligt med den här inskränkningen i äganderätten.

Om Carl-Johan Westholm och Dan Brändström anser sig kunna visa att monopol på idéer leder till ökad samhällsnytta, då är det naturligt om de argumenterar för att patentmonopol ska få övertrumfa äganderätten. I så fall handlar det om hur goda argument de kan hitta för (den ganska ointuitiva) ståndpunkten att konkurrensen på marknaden gynnas av monopol, eller att innovationstakten ökar tack vare patent som begränsar användningen av nya idéer.

Men att försvara patentmonopolets inskränkningar i äganderätten med att säga att äganderätten måste försvaras, det är en logisk kullerbytta som inte hänger ihop.

Christian Engström var EU-parlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Läs tidigare inlägg i serien:

Låt staten gå in som delägare i patent av Carl-Johan Westholm och Dan Brändström

Brott utan straff – ett hot mot nya jobb och välstånd av Carl-Johan Westholm och Dan Brändström

Öka fokus på skydd av patent och varumärken av Fredrik Erixon

Vem står upp för den intellektuella äganderätten? av Anders Ydstedt