Arvet efter DÖ gör det svårt att styra Sverige

Decemberöverenskommelsen gäller inte längre och nu måste riksdagspartierna byta strategi för att motverka en ryckig ekonomisk politik, skriver Örjan Hultåker.

Kristdemokraterna dödade DÖ men arvet kommer att utgöra ett hot fram till nästa riksdagsval. Flera partier har antytt att de även efter överenskommelsens död skall agera som om den levde. Den borgerliga oppositionen verkar vara beredd att släppa igenom en minoritetsregerings budget trots att den saknar majoritetsstöd i riksdagen.

Det är farligt för Sveriges ekonomi och det är nu nödvändigt att alla partier i riksdagen strävar efter att vinna en majoritet för vad de ser som bästa möjliga ekonomiska politik.

Decemberöverenskommelsen motiverades med att det skulle bli lättare att styra Sverige; det skulle gå att styra även i minoritet.

Men det blev inte så. En minoritetsregering kunde med DÖ få igenom sina budgetförslag i riksdagen, men DÖ gjorde det svårare att skapa de effekter som regeringar vill uppnå.

Det gäller främst den ekonomiska politiken. Ekonomiskpolitiska riksdagsbeslut om stimulanser blir verkningslösa när de ekonomiska aktörerna inte litar på deras varaktighet.

Överenskommelser som DÖ leder till ryckig politik när partier på höger/vänsterskalans ytterkanter ges möjlighet att ställa villkor för att ingå i regeringsunderlaget. Ytterkantspartier får stort genomslag på regeringspolitiken trots att de inte accepteras att ingå i regeringen.

Även i de stora partierna lockas grupper att driva förslag som ligger långt från partiernas mittfåra.

Den farliga ryckigheten kan exemplifieras med den nyligen presenterade statsbudgeten som innebär mycket stora förändringar i villkoren för de svenska företagen. Frågan är om företagen någonsin tidigare har ställts inför lika många och stora förändringar.

Många företag har till exempel planerat sin verksamhet utifrån de av riksdagen tidigare beslutade reglerna för RUT-avdrag, ROT-avdrag, ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna eller nivån på arbetsgivaravgifter för personer över 65 år.

Man kan ha synpunkter på om de tidigare reglerna var effektiva eller ineffektiva för att uppnå de ekonomiskpolitiska målen om minskad arbetslöshet och ekonomisk tillväxt. Men det är helt klart att företagen planerat och anställt medarbetare efter de reglernas förutsättningar.

Politikerna inser i vissa lägen att stora och fördyrande förändringar kan skapa problem för arbetsgivare, men blundar i andra situationer. Ett exempel är den avskaffade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna i regeringens budgetförslag. Kommunerna får kompensation för kostnadsfördyringen trots att de kan höja kommunalskatten. Företagen får ingen kompensation trots att de av konkurrensskäl inte kan höja sina priser.

Företagare är inte dumma. De lär sig att anpassa sig till verkligheten, inte till vad politikerna lovar. DÖ bidrog till att den ekonomiska politiken blev ryckig särskilt för de privata företagen.

Decemberöverenskommelsens avskaffande får inte bli en läpparnas bekännelse. Partierna måste byta strategi och sluta agera som om DÖ fortfarande fanns kvar.

För att DÖ:s avskaffande skall få betydelse krävs att alla partier i riksdagen strävar efter att vinna en majoritet för vad de ser som bästa möjliga ekonomiska politik. De får inte utan motstånd släppa igenom förslag som de ogillar.

Alla partier måste oberoende av storlek sträva efter att vinna stöd för den egna politiken. Det kräver samarbete och kompromisser vilket bör resultera i en mindre ryckig och mer långsiktig ekonomisk politik.

Om partierna fortsätter att agera som om DÖ fortfarande levde kommer allt färre företag att reagera på de stimulanser som utlovas i den ekonomiska politiken. Företagen kommer i allt större utsträckning att misstro varaktigheten i regelverket. De kommer att inse att reglerna är betydligt mer kortsiktiga än vad som utlovas.

Det var bra att Decemberöverenskommelsen avskaffades men partierna måste också överge det maktspel som överenskommelsen innebar. De kan inte fortsätta att agera som om överenskommelsen fortfarande fanns.

Alla partier, även oppositionen, bör under riksdagsbehandlingen av årets budget försöka kompromissa ihop en mindre ryckig budget.

Det blir särskilt viktigt för att företagen skall kunna skapa jobb åt alla de som kommer till Sverige i den svällande flyktingströmmen.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP.