Palm och Persson: Monarki och demokrati

I år firar vi 500 år sedan Gustav Vasa blev kung och 50 år med vår nuvarande kung, H.M. Carl XVI Gustaf vid tronen. Men den svenska monarkin har en längre historia än så. Sveriges första historiskt bekräftade monark, Erik Segersäll, regerade i slutet av 900-talet.

Politiker, regeringar och statsskick har kommit och gått – men monarkin i Sverige, den har bestått. Kungahuset, vår konstitutionella monarki, står starkt som en institution inskriven i vår grundlag, som en fullt legitim del av vår demokrati och som en symbol för kontinuitet, historisk förankring och samhörighet.

Vår statschef utövar ingen politisk makt, utan är en offentlig symbol för Sverige som stärker det svenska varumärket och landets anseende i världen. Som sådan är monarkin i sin nuvarande form ganska modern och ett resultat av den kompromiss som slöts brett mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i Torekov 1971. Kungen, kronprinsessan och andra i kungafamiljen åtnjuter ett förtroende politiker bara kan drömma om. I en undersökning från Novus inför jubileet framkom det att uppemot 70% av svenskarna stöder monarkin som institution.

På global nivå är det värt att notera att 7 av 10 av världens friaste och mest demokratiska länder är monarkier, enligt det amerikanska forskningsinstitutet Freedom Houses rapport för 2023. När det gäller de minst fria och demokratiska länderna är 10 av 10 republiker.

I en allt mer orolig omvärld och med de många utmaningar vi står inför, tror vi att detta jubileum skapar en enande kraft. Monarkin har länge varit en samlande symbol för det svenska folket och i fredstid såväl i krigstid.

Vår kungafamilj fortsätter att representera Sverige med värdighet och respekt, och det är därför de åtnjuter ett sådant starkt stöd. Låt oss fortsätta fira detta jubileum med stolthet och tacksamhet för det stabila och samlande ledarskap och den långa historia, tradition och kontinuitet vår monarki erbjuder.

Anna Palm och Robin Persson representerar Rojalistiska föreningen, Skånesektionen