På kryss med DNEfter det omskrivna DN-tåget lanserar nu Dagens Nyheter en författarkryssning. Det ska bli intressant att se hur DN Kultur, som nu mera blivit en klimatbilaga, motiverar denna form av mobilitet utan mål, där inte ens någon annan hamn angörs, konstaterar Anders Ydstedt.

Utsläppen blir stora räknat per passagerare, särskilt när fartyget accelererar för att lämna hemmahamnen och när motorerna åter måste användas för att bromsa in vid angöring. I höstas presenterade Ny Teknik en studie som visade att utsläppen från kryssningsfartyg per resenär kan vara tre gånger större än för motsvarande flygresa (Ny Teknik 2018-11-28).

Sjöfart är naturligtvis ett enormt fördelaktigt transportmedel i många sammanhang – men just kryssningar har utmaningar eftersom det inte bara är resenärer utan hela nöjesfält, restauranger, konferensanläggningar och hotell som flyttas runt för att slutligen komma tillbaka till samma punkt.

Kanske upplever DN-kryssarna det som en ”lustfylld motståndshandling för att lösa den största existentiella krisen”. Kanske ser de kryssningen som ett ”enskilt medborgerligt engagemang och en kollektiv politisk omvälvning”. Eller så är kryssningen ett utslag av ”civilt motstånd. Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom.”

Det är tur man inte jobbar på DN Kultur och måste kunna motivera hycklerier i att välja bort flyget men samtidigt arrangera kryssningar. Själv värdesätter jag all mobilitet och vill hävda att såväl kryssningar, tågresor som flyg och bilresor kan ge glädje, nya intryck och kanske föda kloka idéer som för vår civilisation framåt. Det är i grunden fel att ställa olika transportslag mot varandra. Ibland är flyget bäst, en annan gång kanske apostlahästarna. Klimat- och miljöarbete bör ske inom varje trafikslag, inte genom ransonering. Med DNs resonemang kan man av miljöskäl överväga om det verkligen behövs tidningar med tanke på miljöpåverkan från produktion, servers, tryck och så vidare.

Men åter till DN-tåget. För det är i högsta grad relevant att koppla resor till kultur. Så anmäl er till DN-kryssningen, ta en sväng med bilen i helgen eller varför inte boka en flygresa till Venedig! För den som gör en resa har alltid något att berätta. Och det är i möten med andra människor och platser vi hittar lösningar på våra utmaningar.

För visst är det som kyrkofadern och filosofen Augustinus sa redan på 300-talet e.Kr; ”Världen är som en bok och den som inte reser läser bara en sida”.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift