Ur arkivet: Margots bleka avtryck”Granskningen av det politiska innehållet i Wallströms testamente leder till en ganska ingående analys av hennes demokratisyn och hennes politiska bevekelsegrunder. Den granskningen är också den mest kritiska. Wallströms allmänna välvilja och hennes önskan att alltid stå på det godas sida leder till en extremt centralistisk och elitistisk politisk grundsyn. Så skriver inte von Sydow men hon understryker att Wallström är federalist och att hon aldrig gjort någon hemlighet av att hon anser att EU skulle bestämma mer.

Och demokrati synes för Wallström vara allt som hon är för. Någon grundläggande tanke om maktdelning och om medborgarnas roll i politiken synes hon inte omfatta. Kanske är det karaktären av hennes propagandauppdrag som leder henne till konstiga slutsatser om medborgarnas vilja och hur den kan ta sig uttryck.”

Veckans rekommendation ur arkivet är ”Margots bleka avtryck” av Per Heister från 2010. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.