OSSE kräver rättvisa för NemtsovBoris Nemtsov kämpade i hela sitt liv för ett fritt, demokratiskt Ryssland. För fem år sedan betalade han det yttersta priset för sin kamp när han kallblodigt mördades utanför Kreml. De ansvariga går fortfarande fria. Nu kräver Organisationen för Samarbete och Säkerhet i Europa en ny, fullständig utredning av mordet. OSSEs rapportör Margareta Cederfelt skriver.

Det demokratiska samhället vitaliseras och stärks av möjligheten att öppet och högljutt kritisera de som styr det.

Ett sådant påstående är inte speciellt anmärkningsvärt i en svensk kontext, och heller inte tanken om att det fria ordet bör försvaras genom upprätthållandet av rättsstatens principer. Men om möjligheten att kritisera sitt lands regering inte hålls levande, är löftet om yttrandefrihet tomt.

Aktivister, oppositionspolitiker och journalister i Ryssland saknar en försäkran om att deras grundläggande fri- och rättigheter är skyddade. De utsätts för hot om åtal och trakasseras av statliga myndigheter. I värsta fall riskerar de att utsättas för våld och i värsta fall att bli mördade för sin regimkritiska verksamhet.

Ondskan i regimens brott är flerfaldig. Dåden kan genomföras med maktens tysta medgivande ?eller ännu värre, utförd på deras order. Brotten förekommer kontinuerligt och utreds sällan av de statliga myndigheterna. Detta resulterar i att de som kämpar för demokrati, avslöjar korruption och uttrycker sitt missnöje utsätter sig för livsfara medan de som hotar och mördar dissidenter står inför straffrihet. Med mordbrännarens logik – med brottet försvinner bevisen för förövarens skuld – går de skyldiga fria.

Tiotusentals modiga ryska medborgare demonstrerade förra sommaren i protest mot den repressiva och våldsamma regimen i Kreml för att kräva fria och rättvisa val. Samtidigt kämpar parlamentariker på internationell nivå för att ställa de ryska myndigheterna till svars för dess ovilja att utreda och skipa rättvisa i fallet om mordet på oppositionsledaren Boris Nemtsov. För många ryssar signalerade mordet på Nemtsov och den vanskötta, efterföljande utredningen början på en ny tid där ingen dissident, politiker eller journalist som kritiserar regimen eller avslöjar korruption går säker.

Boris Nemtsov, före detta vice premiärminister och tidigare rival till Vladimir Putin, utvecklades till en aktivist som organiserade gatuprotester och satte Kreml under press. Han rapporterade om korruption bland högt uppsatta tjänstemän, om det ryska kriget mot Ukraina och den ryska ockupationen av andra staters suveräna regioner. Nemtsov sköts till döds den 27 februari 2015 på Bolshoi Moskvoretsky-bron, bara en stenkast från Kreml. Trots att mordet skedde i centrala Moskva, i närheten av den ryska maktens hjärta, kunde den efterföljande utredningen inte uppbringa något material från övervakningskameror som bevakar bron där han mördades.

Två år senare dömdes fem män för mordet. De påstods ha mördat Boris Nemtsov, en av Rysslands mest välkända oppositionspolitiker i ett av landets mest välbevakade områden utan någon utomstående hjälp. Att morden varit politiskt motiverat eller att det skulle ha skett på order från högre instans, undersöktes aldrig i de ryska myndigheternas utredning. Aktivister, experter och oberoende medier var inte övertygade om utredningens slutsatser. Nu pågår arbetet med att ta reda på de verkliga omständigheterna om mordet på Bolshoi Moskvoretsky-bron på internationell nivå, eftersom det inte finns någon möjlighet att begära en ny mordutredning i Ryssland.

Ryssland är, som medlem i Europarådet (PACE) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Parlamentariska Församling (OSSE PF), förpliktigade till att rätta sig efter de demokratiska normerna och rättsstatens principer. Som parlamentariker inom dessa internationella organisationer finns det därför möjlighet att uppmärksamma brister eller brott gentemot de normer och principer som inrättats för att skydda mänskliga rättigheter. Såväl PACE som OSSE PF har valt att granska Nemtsov-fallet för att sätta det ryska rättssystemet och dess brister under lupp. Den ryska regeringen har tyvärr vägrat att samarbeta med PACE:s rapportör i frågan, och likafullt nonchalerat mina försök att ta kontakt med de ansvariga för utredningen efter Nemtsov-mordet.

I egenskap av rapport för OSSE lade jag förra veckan fram min rapport om mordet. I likhet med rapporten från PACE redogör den för hur den ryska utredningen misslyckadats med att säkerställa de anklagades skuld, belägga hur brottet begicks samt med att identifiera de individer som anstiftat och organiserat mordet. Att viktiga delar av bevisbördan, som övervakningsvideomaterial, bilder av brottsplatsen och vittnesmål har försvunnit under suspekta omständigheter ger grund för att misstro den ryska officiella utredningens slutsatser. Vittnesutsagor och erkännanden har bestått av motsägelsefulla uttalanden och har troligen tvingats fram. De bevis som pekar mot högt uppsatta tjänstemän har inte ens nämnts i utredningen.

Detta är på inget sätt ovanligt för de attacker som aktivister och journalister utsätts för i Ryssland. De myndigheter som utreder brotten visar litet intresse om offren tillhör den demokratiska oppositionen. I de fall de ändå utreder dåden vägrar myndigheterna vanligtvis överväga politiska motiv eller möjliga anstiftare. Människor som ifrågasätter beslut som fattas av lokala myndigheter eller avslöjar korruption hotas, utsätts för våld eller dödas i värsta fall, medan deras förövare ges straffrihet. I många fall uppmärksammas inte rättsvidrigheten eftersom offren inte har världens ögon på sig. Offrens öde rapporteras intet om, eftersom de ryska myndigheterna vill släta över vad de råkat ut för.

Att se till att de ansvariga ställs till svars i fallet Nemtsov är ett första steg för att bryta våldsmönstret. På så sätt kan vi försvara de demokratiska rättigheterna som alla ryska medborgare har rätt till enligt de internationella konventionerna, såväl som Rysslands konstitution. Genom att se till att hot och våld mot dissidenter inte sopas under mattan säkerställs oppositionspolitikers, journalisters och aktivisters rättigheter. De måste ha möjligheten att kritisera sin regering och förmedla sina synpunkter på verklighetens problem utan att riskera repressalier av regimen. Rättigheterna försvaras genom upprätthållandet av rättsstatens principer.

När den ryska tjänstemannen Sergei Magnitskys mördades efter att ha kämpat mot korruption i den ryska statsapparaten införde vissa länder så kallade Magnitsky-lagar, som tillämpade sanktioner gentemot de personer som bar ansvar för hans död. EU borde besluta om och tillämpa ett liknande sanktionssystem, och till det bör namnen på de som organiserat mordet på Boris Nemtsov och vanskött den efterföljande utredningen läggas till. Det fria ordet i Ryssland försvaras genom att uppmärksamma och sätta press på de som är skyldiga till att demokratikämpar, oppositionella röster och aktivister tystas genom hot och våld.

De internationella samfunden måste göra allt för att skydda dessa modiga dissidenter, journalister, politiker och aktivister som trots hoten ifrån Kreml och dess anhängare fortsätter kämpa för ett demokratiskt Ryssland.

Margareta Cederfelt är riksdagsledamot (M) och vice president i OSSE PF samt utsedd av OSSE PF till rapportör om mordet av Boris Nemtsov

Rapporten The Nemtsov Murder and Rule of Law in Russia finns att läsa i sin helhet här.