Inget utrymme för kompromisser om mediernas frihetDet finns konstitutionellt reglerade gränser som ska sitta i ryggraden hos politiska beslutsfattare i en demokrati. Dit hör respekten för avståndet mellan politiken och journalistiken, skriver Ulf Kristersson i en kommentar till Sverigedemokraternas utspel.

Sverigedemokraterna har under senare tid gjort ett par rejäla övertramp när det gäller mediernas frihet och oberoende.

I förra veckan krävde SD i kulturutskottet att chefer på SVT skulle kallas till riksdagen för att SD upplevt att några program inte levt upp till kraven på saklighet och opartiskhet. Och i en intervju i Fokus säger nu SD:s ledamot i SR:s, SVT:s och UR:s ägarstiftelse, att Granskningsnämnden borde kunna sparka enskilda journalister eller dra in deras löner.

Det finns konstitutionellt reglerade gränser som ska sitta i ryggraden hos politiska beslutsfattare i en demokrati. Dit hör respekten för avståndet mellan politiken och journalistiken. Att kalla TV-chefer till utskottsförhör för innehållet i enskilda program, och att förorda att enskilda journalister ska kunna straffas för en vinkel som kan upplevas osaklig går långt över gränsen för det acceptabla.

Politiken utformar tillståndsvillkoren för public service, men ska hålla sig borta från det journalistiska arbetet och överlåta granskningen till oberoende organ. I Sverige finns även statligt presstöd — men det ger inte politiken frikort att utöva politiska påtryckningar på de tidningar som får stödet.

Samtidigt finns det numera en tendens i debatten att varje seriös och kritisk diskussion om public service likställs med krav på en auktoritär utveckling. Det är nonsens. Det är viktigt att diskutera hur uppdraget för public service bör vara utformat, och bredare hur mediepolitiken i stort bör utformas för att säkerställa den pluralism och konkurrens mellan fria medier som är avgörande för ett demokratiskt och öppet samhälle. Den diskussionen borde vi föra oftare och djupare i vårt land.

Det är en välkänd moderat position att public service skulle vinna på ett ”smalare och vassare” uppdrag. Också för att fler medieaktörer ska få plats. Och diskussionen om politiskt färgad rapportering i SVT och SR är knappast ny — ibland har den haft fog för sig, ibland inte. Den moderata uppfattningen har hela tiden varit, och kommer fortsatt vara, att ovillkorligt värna opartiskheten och sakligheten i public service.

Det måste alltså finnas en glasklar rågång mellan vad som är en legitim diskussion om public service och mediepolitik å ena sidan, och vad som är politisk inblandning i den fria journalistiken å den andra.

Därför var det självklart för Moderaterna att gå emot tilltaget att kalla till sig public servicecheferna till kulturutskottet. Och att inte ge sig på enskilda journalister med repressalier är en grundbult för mediernas oberoende.

Det finns mycket man kan kompromissa om i politiken. Men det finns inget utrymme för kompromisser när det kommer till grundläggande principer för mediernas frihet. För Moderaterna är det en kärnuppgift att i såväl regeringsställning som opposition göra allt vi kan för att stärka det konstitutionella skyddet för det fria samhällets institutioner.

Ulf Kristersson är partiledare för Moderaterna