Örjan Hultåker: Vilka partier är paria?

Årets valrörelse handlade i stor utsträckning om Sverigedemokraterna och partiets skadliga inverkan på det som visade sig bli en majoritet för Ulf Kristersson. Riksdagsvalet resulterade ändå i en samlad majoritet för M, Kd, L och Sd.

Men det finns behov av att bredda debatten om det finns pariapartier som skall bojkottas och vilka andra partiers väljare som inte skall få påverka politikens innehåll.

Ett exempel är partiet Nyans som har en politik som rimligen alla riksdagspartier vill ta avstånd från. Nyans valsedlar domineras av personer dömda för brott och partiledaren har uteslutits ur Centerpartiet pga samröre med en turkisk högerextrem organisation.

Partiet vill inskränka yttrandefriheten bl.a. med förbud mot bilder på profeten Mohammed, vill ha könssegregerade offentliga platser som kommunala badhus och vill att muslimer skall kvoteras in i olika myndigheter med förtur till anställningar inom bland annat SÄPO.

Få etablerade partier torde har något till övers för de idéer som präglar partiet Nyans. Men frågan är: kommer något av övriga partier att vilja räkna in Nyans i sitt regeringsunderlag i framtiden.

I årets kommunalval har det nystartade partiet Nyans lyckats ta sig in i två kommuners kommunfullmäktige: i Landskrona och i Botkyrka. Men partiet hade extremt stora framgångar även utanför de kommunerna, i synnerhet i segregerade utanförskapsområden.

På Järvafältet i västra Stockholm nådde partiet över 25 procent i flera valdistrikt. Ett exempel är valdistriktet Spånga 17 Rinkebysvängen N. Där blev partiet näst störst med 26 procent av rösterna. En remarkabel framgång för ett nystartat parti. Nyans framgång gick främst ut över Socialdemokraterna som i kommunvalet 2018 hade egen majoritet med 56 procent i valdistriktet. S minskade i år till 34 procent.

Hur skulle övriga partier förhålla sig till Nyans om de kom in i flera fullmäktigeförsamlingar än Landskrona och Botkyrka. I de kommunerna väntas de inte kunna få något avgörande inflytande på den politiska majoriteten och kommunstyret. Men vad händer om de i framtiden skulle bli ”tungan på vågen” som kan bestämma om det skall vara höger eller vänstermajoritet i en kommun?

Frågan om Nyans inflytande lär aldrig bli något större problem för de borgerliga partierna och absolut inte för Sverigedemokraterna. En genomläsning av Nyans valmanifest står i stark motsats till borgerliga värderingar och principer.

Vid sekelskiftet 1900/2000 var det få om en någon som trodde att Sverigedemokraterna skulle komma in riksdagen och än mindre att Sd skulle bli näst största riksdagsparti. I dag är det få som tror att Nyans kommer in i riksdagen, men det skulle inte förvåna om de efter nästa val kan etablera sig i fler kommunala församlingar.

Oberoende av framtida valprognoser så kan partiets existens bredda frågan om vilka partier som skall bojkottas så att de inte skall räknas i majoritetsunderlag.

Eventuella framgångar för partiet Nyans kommer, liksom i årets val, troligen att gå ut över partier till vänster; Nyans kommer troligen främst att ta röster från Socialdemokraterna.

I en situation när Socialdemokraterna i framtiden skulle behöva majoritetsunderlag från Nyans, kommer S då att säga, ”Vi avstår från att styra kommunen därför att vi vill inte att Nyans skall få ingå i vårt regeringsunderlag. Vi lämnar som socialdemokrater hellre över makten till borgerliga partier.”

Det är klart att ovanstående situation inte är aktuell i dagsläget, men etablerande av Nyans vidgar principen om regeringsunderlag till att inte bara gälla Sverigedemokraterna.

Örjan Hultåker är docent