Örjan Hultåker: Stödet för Israel blev tydligt i European Song Contest

För en vecka sedan avhölls årets kanske största händelse i media, i synnerhet om man räknar in den enorma uppmärksamhet som ägnades åt Israels deltagande i tävlingen European Song Contest.

För att spegla den svenska opinionens ställningstagande uppmärksammades demonstrationer och andra protester på ett sätt som förmedlade att nu vet vi äntligen vad svenska folket tycker om Israel och om Israels deltagande i tävlingen.

Bilden av en nästan enhällig fördömande svensk opinion förstärktes av att det svenska musiketablissemanget samlade över tusen namnunderskrifter från mycket kända och mindre kända artister. Musiketablissemanget skrev på ett upprop och krävde att Israel skulle uteslutas ur European Song Contest.

Från media ställdes kritiska frågor till de israeliska representanterna om att deras medverkan utgjorde ett hot mot säkerheten för andra medtävlande, publik och allmänhet; underförstått att Israel borde dra sig tillbaka för att de var hotets orsak.

Inga liknande frågor ställdes till dem som protesterade i demonstrantrationståg, inte ens till dem som skanderade om att utplåna Israel eller uttalade sig rasistiskt om judar.

När det blev dags att rösta i Eurovision Song Contest visade det sig att det fanns en annan majoritet i Sverige och bland tittarna. Majoriteten delade inte demonstranternas värderingar och krav som de tog avstånd från.

På första plats bland de svenska röstarna kom Israel. Svenskarnas stöd för Israels rätt att existera var då inte längre någon tyst majoritet utan en manifestation av en artikulerad majoritet.

Vad som tidigare hade varit en tystad, inte rapporterad, majoritet fick höras och rapporteras i media dock inte medialt upprepas lika ofta som protesterna mot Israels deltagande. Sådan är medialogiken.

Med stor säkerhet vann inte Israel de svenska tittarnas röster och den svenska förstaplatsen enbart baserat på tävlingsbidragets musikaliska kvaliteter. Men det gör inte tävlingsutgången mindre intressant. Budskapet från de röstande tittarna var att de uttalade sitt stöd för Israels rätt att existera och att de röstade mot förtäckt eller uppenbarad rasism.

Dessutom, de som demonstrerade mot Israels deltagande gjorde det troligen inte heller baserat på musikaliska överväganden utan som ett politiskt ställningstagande mot Israel.

Till protokollet skall noteras att den röstande svenska juryn av musikexperter inte gav några poäng alls till Israel. Det torde glädja det musikaliska etablissemang som skrev på protestlistor mot Israels deltagande i tävlingen.

När nu media rapporterar om fortsatta demonstrationer mot Israel kan det behövas att upprepa i en fotnot, att en majoritet av svenskarna/tittarna uttalade sitt stöd för Israel när de röstade i 2024 års European Song Contest.

För att vara transparent: jag är medlem i Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Örjan Hultåker är docent