Ny chefredaktör: Maria Eriksson

Svensk Tidskrift får idag en ny chef. Vår tidigare redaktionssekreterare Maria Eriksson tar steget upp när hon nu lämnar som ledarskribent i Svenska Dagbladet.

Arvet förpliktar; så gjorde även tidskriftens första kvinna på posten, Margaretha af Ugglas, medan en annan av våra redaktörer, Ivar Andersson, gick andra vägen och småningom blev chefredaktör i SvD. På 80-talet gjorde Mats Svegfors samma resa och i början av detta årtusende jag själv.

Det är så med oss som en gång fått skrivandets gift i blodet; det är inte storleken på bladet som främst avgör hemvisten utan glädjen att formulera sig, ibland tvånget.

Till den kretsen sällar sig nu Maria Eriksson, i Eli Heckschers och Gösta Bagges tidskrift vars första sekel i publicistiken ska firas nästa år. Hon efterträder Cecilia Brinck, som i likhet med flera av redaktörsföreträdarna tagit plats i riksdagen, men kvarstår i redaktionen.