Bohmanpris till Martin Borgs

I tisdags delades det årliga Bohmanpriset ut, denna gång till författaren och filmaren Martin Borgs. Han gav i sin tur värdefulla tips om hur bra idéer kan bli riktigt smittsamma.

I tisdags hölls årets Bohmanseminarium. Det inleddes med att Johan Hakelius berättade om den brittiska hertiginnan Margaret av Argyll, som lär ha blivit nymfoman efter att ha fallit ner i ett hisschackt. Vilket var ett litet smakprov på en av alla de excentriska damer som förekommer i hans senaste bok Ladies (som recenseras här av Hans Wallmark).

Därefter var det dags för justitieminister Beatrice Ask att dela ut Bohmanpriset, det sjätte i ordningen som enligt statuterna ska gå till någon som ”gjort särskilda insatser i den liberala och konservativa idédebatten i Gösta Bohmans anda, med tonvikt på frågor som rör demokrati, rättsstat och marknadsekonomi.” Årets pris gick till Martin Borgs, filmare och författare, med motiveringen:

”För hans dramaturgiska förmåga att omsätta idéer och värderingar i rörliga bilder och för att som en av alltför få kulturskapare utanför den socialistiska världen med sin konst kunna bilda opinion för individens frihet.”

”Dessutom finns det ett stråk av människokärlek i allt du gör”, tillade Ask.

Borgs visade ett par klipp ur sina filmer 1200 miljarder och Överdos, men framför allt pratade han om idéer och vad som gör dem smittsamma. Det räcker inte att ha bra idéer, de måste ju spridas också. En person som har influensa kanske i sin tur smittar fem andra personer. Inom bara några veckor kan hela landet ha drabbats. På samma sätt får en idé extra stort genomslag om varje person som får höra den i sin tur berättar vidare för andra personer. Så, vilka idéer är smittsamma? Och hur kan man göra dem mer smittsamma?

Från boken Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die lyfte Borgs fram sex punkter som kännetecknar en bra idé eller historia:
Enkelt
Oväntat
Konkret
Trovärdigt
Känslomässigt
Berättelse

Ett bra exempel som rymmer alla dessa delar är berättelsen om Bohmans dass, menade Borgs. Bohman tog strid för rätten att tömma sitt dass i naturen och vid ett besök på Sundskär bjöds journalisterna in för att fotografera och provsitta dasset. Nog var det oväntat alltid.

Den som vill få spridning för sina idéer har en hel del att lära av både Borgs och Bohman.

Därefter vidtog boksignering och mingel. Nedan visas några mingelbilder. (Foto: Erika Aldenberg)

Läs mer om Gösta Bohman och Bohmanpriset:
Bohmanfonden
Folkhemskapitalism i Bohmans anda, (18/9 2009) av Maria Eriksson
Gösta Bohman – ett porträtt av en partiledare (28/12 2006) av Lars Tobisson
Gösta Bohman om välfärdsstaten (14/3 2006) av Ulrika Karlsson och Carl Bildt

Bohmanfondens ordförande Mats Johansson, Lorentz Lyttkens och Hans Bergström

Katarina Brännström, Lars-Arne Staxäng, Stefan Caplan och Ulrik Nilsson, riksdagsledamöter (m)
Stefan Grudin, På håret och Mats Ödman, Autoliv
Förläggare Kristoffer Lind och Gustav Blix (m)
Gustaf Dymov, Maria Eriksson, Nima Sanandaji och Anders Ydstedt
Moderata riksdagsgruppens ledning Margareta Pålsson och Anna Kinberg Batra
Redaktör Per Dahl med Beatrice Ask
Hakelius signerar böcker
PJ Anders Linder, Patrik Strömer och kvällens värd Fredrik Johansson, Kreab