Ny antologi: Vad skulle Bohman gjort? – Samtida röster i Bohmans anda

I en ny antologi reflekterar ett antal skribenter över Gösta Bohmans tankegods, fast i en nutida kontext. Antologin tar sin utgångspunkt i Gösta Bohmans idévärld. Inte så mycket återblickande som vad hans val av politiska stridsfrågor har för relevans och betydelse för vår tid. Många texter hänvisar till den avgörande novemberdagen 1970 men det är samtiden som står i centrum.

Antologin skulle ha presenterats i anslutning till 50 årsjubileet av valet av Gösta Bohman till partiledare. Pandemin och mötesrestriktioner förhindrade dock planerade upplägg. Istället presenterades boken idag under Moderaternas Sverigemöte i Örebro. Den nu presenterade antologin är ett samarbete mellan Bohmanfonden och Svensk Tidskrift med stöd av Lindmanfonden.

– Valet av Gösta Bohman och hela den politiska förnyelsen bör tas på det allvar som det förtjänar. Det var en imponerande uppvisning i hur den liberalkonservativa legering till slutskapa des som utgjort Moderaternas kärna sedan dess och som medverkat till framgångar. Det är också så Gösta Bohman bör användas i dag. De frågor och förhållningssätt han gjorde till sina har fortsatt stor relevans i vår samtid. Och liberalkonservatismen är mer fruktbar för borgerligheten än på länge, säger Hans Wallmark, riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i Bohmanfonden.

– I stället för att bara göra en minnesskrift om Bohmans 1970-tal har Svensk Tidskrift i tillsammans med Bohmanfonden valt att uppmärksamma Bohmanjubileet med projektet ”Bohman 2020”. Vi har bjudit in ett antal skribenter att reflektera över Gösta Bohmans tankegods, fast i en nutida kontext. Vad har förändrats under 50 år och vad är sig likt? Vad har Gösta Bohmans tankar, ämnen och käpphästar att bidra med, satt i dagens sammanhang och verklighet, säger Odd Eiken, ledamot i Bohmanfonden och tidigare medarbetare till Gösta Bohman.

Medverkande skribenter är Hans Wallmark, Odd Eiken, Krister Thelin, Tove Lifvendahl, Catarina Kärkkäinen, Fredrik Hultman, Nicklas Berild Lundblad, Maria Malmer Stenergard, Lars-Anders Johansson, Svend Dahl och Lars Tobisson. Boken innehåller även en text av Gösta Bohman publicerad i Svenskt Tidskrift 1989 liksom en text om Gösta Bohman av Gunnar Unger från 1960. Redaktörer för antologin är Amanda Wollstad och Anders Ydstedt, båda från Svensk Tidskrift.

Läs mer och köp boken här.