Noterat


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Man lär så länge
man lever
Skarpögda läsare av den nobelprisbelönte ekonomen Paul Samuelson har noterat att hans bästsäljande lärobok i ekonomi under
decennier innehöll ett stycke som
hävdade att det var ”ett vulgärt misstag att tro att de flesta östeuropeer
har det eländigt”. I den elfte upplagan strök han ordet vulgärt. I den
tolfte upplagan 1985 var hela
meningen borta, ersatt av frågan om
kommunismens ekonomiska framsteg (!) kunde rättfärdiga det politiska förtrycket.
Så har Samuelson till sist fått rätt;
nu är det verkligen ett vulgärt misstag att tro att de flesta östeuropeer
har det eländigt.
Det går framåt, ständigt framåt
Ännu inte vuxna kvinnors favoritläsning Darling – som Veckorevyn, fast
tvärtom- har ibland en politisk tanke mellan könsorden och sexråden. I nr
2/99 listar redaktionen ”några tecken på att du är en ond människa”, däribland:
• du ger pengar till Ronald McDonald
• du har en fabrik i Bangladesh
• du tycker att det var bättre förr
Jösses, flickor, vilket elände. Om det är så illa att ge pengar till sjuka barn och
jobb åt folk i Asien måste ni ha det bra. Nog var ondskan värre förr.
När Kina blir himmelril<et
240 pund är priset för köp av nordkoreanska kvinnor vid gränsen mot Kina,
enligt en artikel av Hyun-Sung Khang Yanji i brittiska Sunday Times (99-01-
03). Dagsnoteringen kan påverkas av tillfälliga fluktuationer i förekomsten
av kannibalism. För kvinnor som hotas av svältdöd och uppätning är flykt
till män i Kina ett alternativ som ter sig mer lockande än att hamna i Pyongyang-regimens ”9.27”-läger, så kallade efter ett dekret om dessa dödslägers
inrättande från detta datum 1997.
Är Jämo underrättad?
Rätt eller fel
stor betydelse för de kommande
åren. Men med de allt hårdare
spänningar som nu byggs upp i
Moskva, i förening med den falnande presidenten, går det inte att
utesluta möjligheterna till dramatik innan dess.”
Som vägledning i en allt osäkrare framtid lutar vi oss mot
några ledande siares bedömningar i aktuella frågor.
”Prylar är som luft och vatten- de
ska bara finnas där. Den yngre
generationen accepterar inte att
inte konsumera. De fortsätter att
konsumera även under lågkonjunktur. Däremot nöjer de sig med
mindre när det gäller stora investeringar. Att skaffa villa, bil och
sommarställe är inte norm längre.
Det är konsumtionen i sig som är
dagens norm.”
Framtidsanalytikern Tomas Lönn
i SAF-tidningen
* * *
”De civilisatoriska framsteg som
kunnat noteras under efterkrigstiden har alla varit förknippade
med ursinnig strid mellan kapital
och arbete, och mellan marknad och
politik. Ena sidans seger har varit
bägge sidors nederlag. Att vidmakthålla striden är målet, inte att avgö-
ra den. Annars Kosovo. Demokratin, eller närmare bestämt: oenighetens former, är de maktlösas enda
sätt att göra anspråken hörda. Alltså
är vi också idag socialister, vilket är
nödvändigare än någonsin.”
Anders Ehnmark och P-O Enquist i
tidskriften Arena
* * *
”Valet till Duman äger rum söndagen den 19 december i år, och det
kommer att bli av utomordentligt
Carl Bildt i sitt elektroniska
veckabrev
* * *
”Vart leder en konsekvent tillämpning av ”vinnar/förlorar”-perspektivet i opinionsbildningen?
Svaret är enkelt: till beslutsoförmåga, passivitet och bevarande av
status quo. Men det gäller status
quo i beslutsrummet, ty något status quo i samhället gives icke. Med
en handlingsoförmögen politikerkår överlåts mer och mer av
samhällsförändringar på omgivningens ”beslut” och vårt eget
inflytande minskar.”
Forskaren Per Molander i
Moderna Tider
j SvenskTidskrift 11999, nr J j EJ