Noterat


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Oväntat livat…
PÅ EXPRESSENS KULTURSIDA (24/11) förkastas dagens
arkitektur, därför att den gör ”tvekönat samliv” till ”självklart”. Annars är det nog många som gärna skulle ställa
sig i kö till ett sådant boende. Vad sysslar de egentligen
med på arkitektskolorna nu för tiden?
…på många sätt…
Räddningen är dock nära, proklamerar samma artikel:
”Det finns en aktiv queerfeministisk arkitektur”. Vilken
utmärks av att uppdelningen mellan ”ute” och ”inne”
är oviktig, samt av mycket speglar och garderober. Svar
till denna tidnings huvudkontor, sign. ”Tittut”.
…men vi lovar ingenting.
Dock är artikelns avslutning lite tvetydig: ”Det är inte
rummet som bestämmer sitt användningsområde. Det
gör du.”. Ja men hallå! -Vad var det vi skulle betala för
egentligen?
Fula ord!
TÄVLINGEN OM FULA ORD GÅR VIDARE. Det gäller alltså
att hitta ord som används på ett mer eller mindre perverterat sätt, eller som helt enkelt är larviga från början.
Denna månads bidrag kommer från Fredrik Runebert,
som har filosoferat under F.
Feminism. Innan F. blev politiskt korrekt och synonymt med jämställdhet fanns det en tydlig definition på
vad det var. Idag påstår både vänsterpartister och moderater att de är feminister. När vänsterpartister och moderater är överens om en sak är det fara å färde. Antingen
har F. blivit totalt intetsägande eller också är det någon
part som ljuger. Tydliga och hederliga definitioner på
begrepp, särskilt ideologiska begrepp, krävs för att väljare
ska kunna göra ett väl underbyggt val. Det bästa botemedlet mot ett anarkistiskt användande av begreppet F.
bör vara att inse att det inte är synonymt med jämställdhet utan betecknar en metod, bland flera, för att
uppnå jämställdhet.
Redaktionen vill för sin del gå vidare med M och P.
Människosmugglare. Förr: samvetslösa skurkar som
tar fattiga stackares sista slantar och sedan låter dem förgås i sjunkande båtar eller kvävande containrar. Används
dock numera för att beteckna alla som hjälper männisIIISvensk Tidskrift 12003, nr 61
För enkelt? (l ).
BRÅKEN OM SLÖJOR i skolan kommer att gå vidare. Liksom om kepsar och bara magar. Eller ruinerande varumärkeskonkurrens mellan eleverna. Är det någon som
har hört talas om skoluniformer?
För enkelt? (2).
SAMTIDIGT ANKLAGS FRISKOLOR för att ge för höga betyg.
Och gymnasieeleverna i Öckerö, Overkalix och Overtorneå utklassar resten av Sverige med idel MVG. Glädjande resultat, menar somliga. Orättvis betygsinflation,
säger andra. Fortfarande omöjligt att begripa betygskriterierna, tycker lärarna. Är det någon som kommer ihåg
varför vi egentligen avskaffade studentexamen, med
stränga externa examinatorer?
Bjälken i ögat
Chocken bland rättänkande svenskar verkar ha lagt sig
lite nu. Men frågan kvarstår: Varför är man mer förvånad
över att Arnold Schwarzenegger blivit vald till ett
förtroendeuppdrag än att Maud Olofsson, Morgan
Johansson eller Gudrun Schyman blivit det?
kor att flytta till ett bättre liv i andra länder. Betydelseförskjutningen torde vara avsiktlig och ha ett bestämt
syfte; nämligen att lägga skulden för mänskliga tragedier inte på dem som har utformat eller tillämpar våra
regler för invandring, utan på några ansiktslösa bovar.
Utan statliga restriktioner, inga M.
Personal. Detta ord har blivit fult på ett lite mer
invecklat sätt. P. brukade beteckna ett kollektiv, som i
”företagets personal”. Nu kan ordet plötsligt vara singular och beteckna en medlem ur kollektivet, ”en personal”. Det förefaller inte bara störande och obildat för
dem som vant sig vid det gamla bruket, utan implicerar
också att olika medlemmar av personalen är utbytbara
utan vidare. En P. är så god som en annan P. Troligen är
det tänkesättet bakgrunden till att det inte anses vara ett
problem om dagisbarn ständigt får nya vikarier eller
gamla får träffa en ny hemvårdare varje dag.
Fler bidrag emotses från läsekretsen. De sänds enklast
till redaktörerna per e-post, klas.ostman@chello.com
eller pheister@europarl.eu.int, annars till tidskriftens
postbox. Införda bidrag belönas faktiskt bara med infö-
randet.
Bäst före-moral
Mona Sahlin bröt genom systematiskt missbruk av
kontokort mot de moralregler hon predikat offentligt och tvingades avgå, men fick komma tillbaka när
man kunde anta att folk hade glömt saken (eller gått
på spinnet om att det bara var Toblerone). Sedan var
det dags för Laila Freivalds, numera bostadsrättsinnehavare. Hur länge gäller egentligen moralreglerna
inom SAP numera? Ungefär lika lång tid som en Rapportsändning tar?
Dags att radera?
Förr hade vi självdeklarationer för att berätta för staten
vad vi tjänade. De är i praktiken avskaffade och ersatta
med ett registerutdrag. För att vår inblick i vår egen ekonomi verkligen skall minimeras kan vi snart även godkänna registerutdraget via sms. Betyder det att vi får
deklarationen sms:ad också?
Bara som ett tips
Svenska folket äger sig självt beskatta heter det i
grundlagen. Det är skattemyndigheterna som företräder folket mot oss människor. Och skattemyndigheterna går enligt egen uppgift runt i affärer och
hos företag för att ta reda på om vi köpt eller försäkrat dyra prylar som myndigheterna inte anser att
vi undersåtar har råd med.
för inte så länge sedan tilhimpades i några
grannländer en modell med kvartersombud som
rapporterade till myndigheterna vad medborgarna
hade för sig: om de tittade på TV-kanaler som inte
var godkända eller verkade ha råd med mer än de
borde. Tyvärr går det inte hingre att göra studieresor
till DDR, men på Kuba lär systemet fortfarande vara
igång. Internationellt erfarenhetsutbyte är alltid berikande.
Nyliberala försäkringskassan
Om vi tar ansvar för våra barn eller medmänniskor vid
sidan av stat och kommun kallas det för nyliberalism.
Och nyliberalismen brukar rituellt dödförklaras några
gånger om året.
Nu har dock försäkringskassan en annonskampanj
som uppmanar oss att ta saker och ting i egna händer
och ringa en sjukskriven arbetskamrat Vad är det om
inte en privatisering av välfärden? Det förefaller som en
väldigt, väldigt lång omväg till nyliberalism. Och dyr.
Men små sår och klumpiga vänner skall inte föraktas.
skattemoral x2
skattemoralen handlar alltid om hur vi som skall betala
skatterna skall uppföra oss. Bör det inte vara lika viktigt
att diskutera moralen när pengarna förbrukas?
Vad vilja sossarna?
Att Inger Segelström är socialdemokraternas toppkandidat till ED-parlamentet betyder antingen att de anser
att EU skall bestämma arbetsfördelningen i svenska
familjer eller att de inte tar EU på allvar.
Dags för ny Gösta Bohman-stipendiat
Gösta Bohmans fond för idedebatt delar varje år ut ett
stipendium. stipendiet skall
gå till ”den som gjort särskilda insatser i den liberala
och konservativa idedebatten
med tonvikt på frågor som
rör demokrati, rättsstat och
marknadsekonomi”.
stipendiet delas ut på det seminarium om den svenska rättsstaten som anordnas av fonden. Seminariet
äger rum den 3 mars 2004 i förstakammarsalen i
gamla riksdagshuset i Stockholm.
Fondens styrelse välkomnar förslag om vem som
skall få 2004 års stipendium. Skicka förslagen senast
den 14 januari 2004, gärna med motivering, till:
Gösta Bohmans
fond för idedebatt
Moderaterna
Box 2080
103 12 stockholm
eller med e-post till hans.wahlstein@moderat.se
Du som vill ge bidrag till fonden är välkommen att göra det
på pg 4685298-4.
lSvensk Tidskrift !2oo3,nr 6111