Noterat


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Dags att tänka efter före
”Affärer med Kina innebär ett moraliskt dilemma
för allt fler företag och en etisk bomb som kan brisera om nationens förtryck ifrågasätts på allvar”
konstaterade Veckans affärer nyligen. Det är inte
otänkbart att det ligger något i detta trista konstaterande. Näringslivsföreträdare brukar numera säga
”etik och moral” snabbare än någon journalist hinner blinka, men hur vore det att för en gångs skull
låta förklokhet ersätta efterklokhet?
Excelsior!
VID GÖTEBORGS UNIVERSITET har professuren i jämförande
språkforskning försvunnit. I Lund har man bara råd med
en halvtidsprofessor i latin. I Dagens forskning har statsvetenskapsprofessorn Bo Rothstein med starka argument
anklagat Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
för att styras av politiska hänsyn i sin anslagsfördelning.
Och i samma tidning framgick det före jul att forskningsprojekt som inte klarar den normala sållningsprocessen fått
en egen gräddfil till anslag, via Vetenskapsrådets så kallade
genuskommitte. Men Thomas Östras, han är som vanligt
stolt, men inte nöjd. Och deklarerar att ett ”nationellt
centrum för idrott och hälsa” skall inrättas i Örebro. Svensk
forskningspolitik går vidare mot nya, högre mål.
Är IKEA informerat?
Näringsministern missar sällan ett tillfälle att visa upp
sig när det handlar om design eller möbler. I en stor
annons nyligen förklarades Leif Pagrotsky ”personifiera” svensk design. Taburetten ”Leif”? Eller kanske
en betongstol för betonghäckar?
C-spam
Det finns inga gränser för naiviteten i statstelevisionen.
Den underdånige reportern Fichtelius har gjorts ansvarig för en kanal som genom dirketsändningar från riksdagshuset skall ”spegla” politiken. De har ingen aning
om hur politiker fungerar.
Om Fichtelius bestämmer sig för att ställa upp kameran på en presskonferens hos, låt oss rent hypotetiskt
säga, moderaterna, kommer naturligtvis genast inbjudningar till ytterligare 6 presskonferenser i samma ämne.
Inget parti kommer ju att avstå från denna direktsändning. Och rimligen kan inte SvT 24 välja bort något
partis åsikt i frågan. SvT 24 kommer inte att spegla
politiken utan interagera med den. Eller så blir det som
vanligt. Fichtelius dirketsänder Persson, men bara om
Persson vill.
So h” (a ar.
DEBATTEN OM KVOTERING av kvinnor till styrelseposter
har tillförts några pigga inslag i form av kvinnor som
frivilligt erbjuder sig att bli inkvoterade, i jämställdhetens
namn. Skönt att veta att det finns en sådan osjälvisk
offervilja också i samhällets översta skikt.
Eller kanske så här?
Riksrevisionsverkets chef Inga-Britt Ahlenius har
(SvD 15/12 2002) rekommenderat en enklare
lösning, nämligen att låta alla högre statliga tjänster
bli formellt utlysta. Vilket skulle göra tillsättningsförfarandet offentligt. Vilket i sin tur, det är Ahlenius övertygad om, skulle leda till att fler kvinnor
fick statliga chefstjänster. Men den gubben lär knappast gå hem hos regeringen. För hur skall man då
kunna fortsätta att fördela jobben via bastuklubben
på Harpsund?
Inget gammalt jox!
EXPRESSENS LEDARSIDA välkomnar (10/2) att historia nu
blir obligatoriskt ämne på gymnasiet. Dock med en betydelsefull reservation: det får inte bli ”en kungafixerad
uppräkning av årtal och viktiga slag. Ett sådant kärnämne kan vi klara oss utan.” I stället måste eleverna
erbjudas ”modern historia”, sådant som ”kvinnornas
frigörelse”. Självklart. Ingen har någon nytta av att veta
något om Julius Caesar eller Augustus, Karl V, drottning
Margareta eller Gustav Vasa (se exempelvis Mats
Hallenbergs artikel om Gustav Vasa i detta nummers
recensionsavdelning). Åtminstone inte om man skall
föra debatt med Expressen. Instuderingsfråga: Vad har
ledarskribenterna därstädes gemensamt med 1590-talets
ärkebiskop Abraham Angermannus?
Omoderna Europa
FöRsT oRsAKADE usA:s försvarsminister ramaskri
när han sa att Europa kunde delas i en modern del
och det gamla Europa med Frankrike och Tyskland
i spetsen. Sedan bekräftade Frankrikes president
påståendet om att halva Europa är omodernt genom
att hota de nya medlemsländerna i EU med att det
kan gå illa om de inte håller käft och vet sin plats.
Svensk Tidskrift välkomnar kommentarer,
kritik och synpunkter från läsarna.
Vi förbehåller oss dock rätten att korta insända texter av utrymmesskäl.
Sänd ditt bidrag per e-post till pheister@europarl.eu.int
lSvensk Tidskrift 12003, nr l III