Noterat


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Politikens Bermudatriangel Globalt perspektiv
I dag är gymnasiet så utformat att den som till exempel
har högsta betyg i den högsta kursen i engelska ändå kan
få ett dåligt sammanlagt betyg i ämnet. Detta därför att
eleverna får betyg på varje enskild delkurs-engelska A,
engelska B, och så vidare – och varje delbetyg räknas
med i snittbetyget. Systemets uppenbart sinnesrubbade
karaktär kommer, enligt Svenska Dagbladet, att få den
parlamentariskt sammansatta gymnasiekommitten att
föreslå att det skall vara kvar. Tilläggas kan att det infördes av den borgerliga regeringen.
De kristna kopterna utgör mellan 6 och 12 procent av
Egyptens befolkning, konstaterar P.J. O’Rourke lite förvånat i ett resebrev i septembernumret av Atlantic Monthly. O’Rourke tar Sverige som jämförelse: ”Only 11 percent of Swedes go to church. Egypt may be a more Christian country than Sweden.” Det är försiktigt uttryckt.
Med tanke på att Egypten har närmare 70 miljoner invå-
nare och att kopterna lär vara kyrksamma finns det
säkert mångdubbelt fler aktiva kristna där än här. Dessutom hade den koptiska kyrkan redan en tusenårig historia då hednamissionen lyckades omvända oss här uppe
i norr. Kan vara värt att ha i minnet när det talas om
den kristna världen kontra den islamska världen.
Skolreformer är politikens Bermudatriangel; där blir
även de rakaste ideologiska kompasskurser krokiga och
vanligt folkvett försvinner spårlöst.
Gösta Bohmans fond
för idedebatt
Ett av huvudsyftena för Gösta
Bohmans fond för idedebatt är att
dela ut ett årligt stipendium.
stipendiet skall gå till ”den som
gjort särskilda insatser i den liberala och konservativa idedebatten
med tonvikt på frågor som rör
demokrati, rättsstat och marknadsekonomi·:
Stipendiet delas ut på det
äganderättsseminarium som
anordnas av fonden. Seminariet
äger rum den 15 januari 2003 i
förstakammarsalen i gamla
riksdagshuset i Stockholm.
Fondens styrelse välkomnar
·förslag om vem som skall få 2003
års stipendium. Skicka förslagen,
gärna med motivering, till:
Gösta Bohmans fond
för idedebatt
Moderaterna
Box 1243
111 82 Stockholm
eller med e-post till
hans.wahlstein@moderat.se
Regeringen klarar skivan
På Svenska Dagbladets debattsida har man under hösten kunnat ta del av
olika inlägg om ”fortsatt tillväxt, hållbara samhällen och global fördelning”.
En bekymrad debattör konstaterade (17110) att ”Om vi menar allvar med
utvecklingen av ett hållbart samhälle måste vi ta oss an den svåra frågan
om hur den ekonomiska tillväxten ska stävjas. Det säkraste sättet att komma
åt tillväxten torde vara att angripa dess drivkrafter.” Men varför denna nedslagna ton? Svenskarna har ju precis valt om en regering som kraftfullt driver just en sådan politik. Riktigt så långt som i det gamla östblocket har
man väl ännu inte nått, där negativ ekonomisk tillväxt gav häpnadsväckande
miljömässiga effekter. Men med tiden, så… Det finns hopp för miljön!
Slutsnackat?
Han var en man som talade vitt och
brett men hade för vana att skjuta
allt till morgondagen. Men Björn
Rosengren bättrade sig till slut och
avgick verkligen i oktober 2002.
Avgå, Hjalmarson
”Så länge det går bra, hejar alla.
De tycker sig vara meddelaktiga,
även om besluten fattas över
deras huvuden. Men går det
dåligt, då drar de sig omedelbart
till minnes, att de inte deltagit i
avgörandena. l …l Riksdagsmän
och kommunala förtroendemän
Svensk Tidskrift välkomnar
kommentarer, kritik och
synpunkter från läsarna.
Vi förbehåller oss dock rätten att
korta insända texter av utrymmesskäl. Sänd ditt bidrag per e-post till
pheister@europarl.eu.int
får lämna sina poster. Deras världsbild rasar samman – om en överdrift tillåts mig. Bitterheten riktas
då främst mot dem som betraktas
som tillskyndare till deras fall.”
Gösta Bohman i Så var det om valförlusten 1960, som ledde till Jarl
Hjalmarsons och partisekreteraren
Gunnar Svärds avgångar.
Svensk Tidskrift blir alltmer komplett på nätet. Nu kan Du finna samtliga artiklar från nr 1/2000 och framåt på hemsidan ny.svensktidskrift.se
lSvensk Tidskrift l2oo2, nr s lEJ