Noterat


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Världsregering
Globalisering är bra, om det betyder
att hinder för rörlighet rivs så att vi i
verkligen mening kan röra oss var
helst vi vill.
Mardrömmen är när globalisering istället blir
världsomfattande regleringar, likriktning och
utjämning på världsnivå. När WTO alltmer börjar
likna överhet och världsherravälde. När politiken
blir global i stället för lokal. Vart skall den som är
missnöjd flytta om vi får en världsregering?
Men nu har World Economic Forum tagit sig
före att utnämna en sådan. Inte nog med att själva
tanken är läskig. Den de har fått ihop gör det inte
bättre. Bush platsade inte. Inte Aznar eller Blair
heller. Göran Persson har blivit statsminister i
världsregeringen. Det säger en del om tillståndet i
världen.
Valdeltagande
och demokrati
I Svensk Tidskrift 4-2001 skrev vi att i länder där medborgarna kan råda
över sig själva är det inte så viktigt att rösta. I länder där politiken tränger
in i vardagens alla vrår, där vi är beroende av politiska beslut för att behålla
jobbet, få barnomsorgen ordnad och mat på bordet är det däremot livsviktigt.
Då blir valdeltagandet vanligen högt.
Vår slutsats var alltså att i moderna öppna samhällen
där information, kunskap och makt är decentraliserad
och spridd bland medborgarna, och således överheten
inte är så viktig, är det logiskt att valdeltagandet är lågt.
Det är inget konstigt med att folk inte bryr sig om att
rösta om röstandet inte är avgörande för ens vardag.
Denna uppfattning har statsministern på det statsbärande partiets kongress gått till angrepp mot. Socialdemokraterna skall inte vinna val genom lågt valde!-
tagande utan genom att mobilisera till valurnorna.
Och det är klart. Vi lever i ett land där den socialdemokratiska regeringen verkligen vill styra vårt liv in
i minsta detalj. På sina sammanträden diskuterar den
medborgarnas potensproblem och vikt samt deras
behov av medicin mot dem. Och så länge regeringen
bestämmer om enskilda människors behov av potensoch bantningsmedel är det naturligtvis viktigt att gå
man ur huse för att rösta. Bort regeringen.
lSvensk Tidskrift 12001, nr 61 B