Noterat


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Trädlekar
Lärarbrist hotar, enligt Skolverket. Igen. En av orsakerna är rimligen det skråtvång som gäller för lärarna. När
det talas om lärarbrist avses brist på ”behöriga” lärare,
vilket i praxis har blivit liktydigt med personer som utexaminerats från lärarhögskolor. En universitetsprofessor är inte behörig som gymnasielärare i sitt ämne, för
professorn har inte blivit riktig pedagog genom att –
exempelvis- ta 5 psykodramapoäng i konsten att låtsas
vara ett träd; ett moment som åtminstone för några år
sedan ingick i utbildningen vid lärarhögskolan i Stockholm. I den nya lärarutbildningen har pedagogikstudierna blivit än längre och ämnesstudierna än kortare.
Mindre grammatik, mer trädlekar. Frågan är om bristen på i den meningen behöriga lärare kommer att utgöra
något av skolans allvarligare problem i framtiden?
Cirku(s)
Göran Persson ville visserligen inte komma på jubileumsmiddagen, men satsar ändå hårt för att hans
parti skall överta makten i Stockholm. I en debattartikel (SvD 11 juni) räknar Persson, finansminister
Bosse Ringholm och Stockholms oppositionsledare
Annika Billström upp vilka ”massiva investeringar
i mänskligt kunskapskapital” man planerar i huvudstaden under den kommande mandatperioden. Ett
av slagnumren är ”en ny högskoleutbildning i nycirkus” i Botkyrka. Det brukar visserligen bli en del
pajaskonster under valår. Men är inte behovet av
clownologie kandidater redan tillgodosett?
Svensk Tidskrift
välkomnar kommentarer,
kritik och synpunkter från läsarna
Vi förbehåller oss dock rätten att korta
insända texter av utrymmesskäl.
Sänd ditt bidrag per e-post till
pheister@europarl.eu.int
Utför i OS och OECD
I vintras kom Sverige på 19:e plats i medaljligan i
vinter-OS. Katastrof förklarades och något som
liknar landssorg inleddes.
I välfärdsligan har Sverige fallit från 3 plats i
början av 70-talet tilll7:e plats i OECD:s lista.
Det är märkligt att vi skall vara stolta över 17:e
platsen i OECD medan vi skall betrakta 19:e platsen i OS som en katastrof som vi måste ta itu med.
Att Sverige missar 4-5 guldmedaljer vart fjärde år
borde vara enklare att stå ut med än att varje hushåll
missar 20 000 i ökad tillväxt före skatt. Varje månad.
Våra välståndsproblem är mycket allvarligare,
men också betydligt svårare att lösa. Det gör att
åtgärderna för att få Sverige på fötter är mer akuta än
att fixa vallningen till nästa vinter-OS. Men antagligen kan man göra bådadera.
Ingen är oskyldig
Regeringen föreslår en lag om ”medling” mellan brottslingar och brottsoffer. Ett intressant ordval. Nå, det sägs
ju att det aldrig är ens fel när två träter. Brottsoffren får
vara glada så länge medlingen inte slutar med att de skall
dela straffet lika med busen.
Om inte le Pen förlorat
Det var inte enbart av godo att Jean-Marie Le Pen
förlorade det franska presidentvalet. Inte för EU.
Med Le Pen som president hade Frankrike gått ur
EU. Då hade EU kunnat införa engelska som huvudspråk, flyttat parlamentet från Strasbourg och
avvecklat jordbrukspolitiken.
Så fort en ny president valts hade sedan Frankrike varit välkommet som ny medlem.
Äntligen raka besked
”Vi arbetar för att hitta vägar att lyfta upp Sverige till
ett mångkulturellt samhälle som spänner över hela
den kulturpolitiska bredden och att göra det till en
fråga för hela landet.”
statssekreterare Gunilla Thorgren förklarar vad
kulturdepartementet egentligen gör i integrationspolitiken (Expressen 24 maj).
Svensk Tidskrift blir alltmer komplett på nätet. Nu kan Du finna samtliga artiklar från nr l/2000 och framåt på hemsidan ny.svensktidskrift.se
lSvenskTidskrift l2oo2, nr 3-41 11