Nils Karlson: Westholm hade en närmast unik förmåga att formulera viktiga idéer slagkraftigt

Carl-Johan Westholm, Uppsala, har som tidigare meddelats avlidit efter en tids sjukdom, 11 dagar innan sin 75 årsdag. Han sörjes närmast av hustrun Kerstin och döttrarna Emilie och Caroline med familjer.

Carl-Johans roll som idégivare till och organisatör av den våg av liberaliseringar som följde efter 1970- och 1980-talens extrema och misslyckade vänsterpolitik, med löntagarfonder och i vissa fall konfiskatoriska företags- och individskatter, kan knappast överskattats.

Efter att 1976 ha disputerat på Skytteanum i Uppsala med avhandlingen Ratio och universalitet: John Stuart Mill och dagens demokratidebatt anställdes han på Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) vid Avdelningen för samhällskontakt med dess chef Sture Eskilsson. Tillsammans med SAF:s nye ordförande Curt Nicolin inleddesa en massiv satsning på marknadsliberal idéutveckling och opinionsbildning. Grundandet av Timbro och förlaget Ratio, med Ratios vetenskapliga råd där Carl-Johan var sekreterare, är bara några exempel. 

Det var också i samband en av Ratios höstkonferenser på Yxtaholm som jag själv lärde känna Carl-Johan. 

Carl-Johans hade en närmast unik förmåga att formulera viktiga idéer slagkraftigt. Ett exempel är rapporten till SAF-kongressen 1980: ”Skapande eller bevakande Sverige”. Ett annat är ”borgerlighetens diskreta skam” (1988), med vilket han avsåg den märkliga oförmågan att stå upp mot vänsterns moraliska självtillräcklighet och omfördelningspolitik. Även hans sista skrift Se staten! För statsblinda (2005), där han varnade för oförmågan hos samtliga partier att inse statens allomfattande inflytande, är ett talande exempel.

Carl-Johan skulle också vara med att starta Näringslivets Ekonomifakta (1984) och även bli VD för Företagarna (1992-1996) och Svensk Handel (1997–2001), samt ordförande i Uppfinnarkollegiet (2012-2022).

Väl så viktigt är att Carl-Johan under åren 1988–2010 var sekreterare i the Mont Pelerin Society (MPS), det globala klassiskt liberala sällskap som grundades 1947 av F.A. Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, Herbert Tingsten med flera ledande liberala akademiker. Även i detta samman skulle Carl-Johan göra viktiga insatser. 

Under hans tid som sekreterare var bland andra Italiens blivande försvars- och utrikesminister Antonio Martino, nobelpristagaren i ekonomi Gary Becker och Uruguays centralbankschef Ramon Diaz presidenter för MPS.

Det är många som har anledning att vara tacksamma för Carl-Johans livsgärning, och inte bara i Sverige.

Nils Karlson är grundare av forskningsinstitutet Ratio och styrelseledamot i Mont Pelerin Society