Mats Fält: Nya Sverige idag

Den svenska kolonin Nya Sverige på Nordamerikas östkust var ett mycket ambitiöst projekt. Den nya stormakten Sverige gav sig – mitt i Trettioåriga kriget – in i konkurrensen med de andra redan etablerade kolonialmakterna om land, handel och kontakter med de folk som redan levde i området. Det visade sig snart att det var en övermäktig uppgift, men utgången var inte given.

De första svenska skeppen, Kalmare Nyckel och Fågel Grip, kom fram till Delawarefloden 1638. Snart hade de svenska och finska nybyggarna spridit sig över ett relativt stort område längs med Delaware och Susquehannafloden. Till slut omfattade kolonin, vars gränser aldrig blev tydligt markerade, hela det nuvarande Delaware, området runt Philadelphia och en bit norrut i Pennsylvania och delar av dagens New Jersey. Framför allt Nederländerna, som redan etablerat Nya Amsterdam på platsen för dagens New York, protesterade mot den svenska närvaron.

Idag kan man besöka platsen där den svenske guvernörens residens låg i lilla Essington väster om Philadelphia. Länet heter Chester och inga rester finns kvar av vare sig residenset Printzhof eller fortet Nya Götheborg. Däremot finns det informationstavlor som berättar om den svenska kolonisationen och ett antal nya blockhus som visar hur de kan ha sett ut. Det var vi som introducerade den här typen av byggnad i Amerika. Från början var platsen en ö, Ticumen Island, men det är numera en del av stranden. Den svenska bosättningen var den första europeiska i det som senare skulle bli Pennsylvania. Besökare rekommenderas att inte vara på plats alltför sent, eftersom området är ett av de värst drabbade av narkotikahandeln i de västra förorterna.

I storstaden Wilmington i Delaware finns ett varv med museum där man byggt en kopia av skeppet Kalmare Nyckel. Det är mer modernt utrustat än ostindienfararen Götheborg i Sverige men ser precis ut som originalet. Dock bör man i förväg granska båtens sommarprogram eftersom den i juli och augusti gör både uppskattade och lönsamma besök i New York och längs med New Englands kust. Betalande passagerare får både gå ombord och resa med på en kortare rundtur. Även muséet är dock sevärt och ligger nära monumentet som minner om den första svenska landstigningen och fortet Christina som låg i Wilmington.

Den finaste minnesplatsen är den vackra historiska staden New Castle några mil söderut. Där ligger resterna av Fort Casimir som spelade en dramatisk roll i kolonins kollaps. Nederländerna anlade fortet mitt i det svenska området och det utgjorde länge ett akut hot mot kolonin. Holländarna hade betydligt större resurser. Nya Sverige hade under sin existens 1638-1655 endast mellan 75 och 350 svenska invånare. 1654 beslutade sig svenskarna för att göra något radikalt mot hotet och erövrade fästningen. Året därpå skickade Nederländerna en invasionsstyrka som innehöll fler holländska soldater än det fanns invånare i hela Nya Sverige. Resultatet blev en snabb erövring och anslutning till kolonin Nya Nederländerna. Svenskarna fick goda villkor men makten låg nu i främmande händer. Ett misslyckat och dåligt organiserat försök till revolt några år senare ändrade ingenting.

I New Castle finns även det gamla rådhuset som spelat en central roll i delstatens historia. I övervåningen finns sessionssalen som användes när delstatens huvudstad låg i New Castle och en liten men mycket pedagogisk utställning om den svenska tiden. Här styrdes Delaware delvis även under åren som en del av det av kväkaren William Penn grundade Pennsylvania. Från och med 1730-talet var självstyret mer accepterat och 1776 förklarade sig Delaware samtidigt självständigt från både Pennsylvania och Storbritannien. Denna dag firas fortfarande. Orsaken till att man kallar sig ”the first state” är att man var den första staten som ratificerade den nya konstitutionen på 1780-talet. Om detta råder dock stor förvirring.

Det finns en del paralleller mellan Nya Sverige och Nya Frankrike. Det senare blev ett mycket mer lyckat projekt men även det slutade med kapitulation och nederlag, slutgiltigt 1763. Båda kolonierna präglades av en ständig brist på människor och resurser. Guvernörerna i både Nya Frankrike och Nya Sverige ägnade mycket tid åt att skriva till Paris och Stockholm för att be om hjälp, för det mesta utan resultat. Krigen på kontinenten prioriterades före de fjärran belägna besittningarna och deras alltför få nybyggare.

De goda relationerna med indianerna var delvis en nödvändighet – man saknade makten att driva igenom sin vilja. Frankrike kunde införliva enorma områden genom avtal med olika indianstammar, ungefär på samma sätt som när Sveriges domäner växte utan några större konflikter med våra grannar. Problemet var i både fallen de europeiska konkurrenterna.

En tid efter att holländarna erövrat Nya Sverige anlände till slut några fartyg med manskap, ammunition och andra förnödenheter från Sverige. Då var det redan för sent att rädda projektet. Detsamma hände i Nya Frankrike. Några veckor efter Quebecs kapitulation 1759 kom en fransk flotta som kunde ha räddat staden. Avsaknaden av telegraf innebar förstås att information spreds mycket sakta mellan utposterna i Amerika och respektive hemland.

Invånarna i Nya Sverige spelade en viktig roll i utvecklingen i både Pennsylvania och Delaware. De deltog aktivt i både den lokala och nationella politiken, inte minst under revolutionen mot Storbritannien, och har lämnat många spår efter sig. Innan Pennsylvania expanderade norrut och västerut utgjorde Delawares tre län halva staten. Vi kan vara extra stolta över en sak – slaveri var inte tillåtet i vår koloni. Det blev det dock senare i Delaware.

Delawares senare historia är en blandning av framsteg och problem. Wilmington är en inte särskilt charmig storstad med de vanliga problem som brukar drabba amerikanska städer. Den sista gången spöstraff användes var 1952. Reglerna för röstning är tuffare än i många av de republikanska stater som fått hård kritik av presidenten. I dagens Delaware dominerar det demokratiska partiet fullständigt. Så har det dock inte alltid varit. Skatterna är i många fall låga och Delaware har blivit en populär adress för många av landets största företag. Familjen Biden håller till i ett välordnat litet samhälle väster om Wilmington. Presidenten är född i industristaden Scranton i Pennsylvania men har under hela sitt politiska liv haft sin bas i Delaware.

Nya Sverige fick bara leva i 17 år som en del av vårt land men är ändå väl värt en omväg, för den som ändå har vägarna förbi.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun