Namn att minnas: Pia Kinhult

Hon har lämnat politiken, hon har lämnat partiet – men Pia Kinhult är ingen föredetting. Namn att minnas har träffat Skattebetalarnas Förenings nya ordförande.

piaEn elektronikföretagare som gick och blev moderat fritidspolitiker. En fritidspolitiker som fick stor uppmärksamhet för att vara en av två författare bakom en (f ö utmärkt) rapport som handlade om att sänka kommunalskatten till sex kronor. Sedan heltidspolitiker som regionråd och regionstyrelseordförande i Region Skåne. Därefter lämnade hon politiken och sedermera även partiet, som hon tycker har valt fel väg i migrationsfrågan. Idag är hon rådgivare på ESS i Lund. Vi talar förstås om Pia Kinhult som är aktuell som ny ordförande för Skattebetalarnas Förening.

Namn Att Minnas minns mycket väl Pia Kinhult från politiken och därför bestämde sig Namn Att Minnas för att begå intervju och kolla upp om Kinhult fortfarande är en skattesänkare av stora mått.

Pia Kinhult, du är ny ordförande i Skattebetalarnas förening. Hur kommer det sig och hur känns det?

Efter ett år som ledamot i styrelsen är det ett stort steg. Samtidigt känns det bra och spännande. Vi lever i en tid som kan jämföras med strömningarna när föreningen startade 1921, eller med 70- talet som jag själv upplevt. Det är ett stort behov av en seriös, relevant och stark röst i skattefrågan. Skattebetalarnas förening har en viktig roll att spela.

Nattväktarstat, nattvandrarstat… – berätta om din syn på skatter vs frihet. Är skatt stöld?

Nej, skatt är inte stöld utan ett utmärkt instrument för att finansiera de institutioner som krävs i en marknadsekonomi för att vidmakthålla demokratin, ett öppet samhälle och en öppen ekonomi. Samtidigt måste vi hålla ögonen på hur mycket skatt som tas ut, till vad och hur de används. Här finns en hel del att önska i ett land som Sverige. Skattemoral kräver tillit, och tillit kräver tydliga och transparenta system. Det är en brist i det svenska skattesystemet.

Vad vill du med Skattebetalarnas förening? Åt vilket håll ska den gå?

Föreningen ska vara en stark opinionsbildare som kan hjälpa till att flytta skattetrycket nedåt samt en folkbildare som visar vad och hur skatterna används. Ett skattesystem som det svenska är så pass komplext, stort och ofta otydligt att det är svårt för en vanlig skattebetalare att kunna få en bild av vart pengarna egentligen tar vägen. Det bygger inte trygghet och solidaritet. Här ska Skattebetalarna spela en viktig roll.

Det ryktas om att värnskatten är den skatt du helst vill avskaffa… Men vilken skatt vill du helst ha kvar?

Det är en komplicerad fråga. Tyngdpunkten ligger ju på löneskatter i Sverige. I en global och digitaliserad värld är det människor som rör sig och framförallt deras arbete. Det blir svårare och svårare att veta och även kräva var skatten ska betalas. Vad vi skulle behöva är en seriös skattedebatt om just detta. Hur ska vi finansiera demokratiska institutioner i framtiden? Och det handlar inte om skattenivåer. Det kommer att ställa krav på lägre skattetryck men även tydligare koppling mellan skattebetalning och nytta för medborgarna.

Till sist, vem är din förebild inom skatteområdet?

Johan August Gripenstedt, Johan Myhrman och Margaret Thatcher.

Namn att minnas