Print Friendly, PDF & Email

Matti Häggström; Om en skördetid

Av Redaktionen | 31 december 1982


1982


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

en skördetid
Som trogen socialdemokrat ser jag i
både positiva och negativa
fråga om löntagarfonderna.
Partiets kongress i höstas var ju
alla vet en sällsynt lyckad
Det var inte många som anmälde
kande åtsikt i fondfrågan inte.
som en man – om mina kvinnliga
vänner tillåter uttrycket – stod
bud upp bakom Olof Palme och
denna jättelika
cess, som vi nu sätter in hela vår
att genomföra.
På LO-kongressen var det inte
någon som stack upp nämnvärt.
kommer nu ihåg Mt!talloJrdtöramdt:n
Blombergs prat om “raka rör”
fonderna och plånboken?
tyder flera opinionsmätningar på
majoritet av de LO-anslutna
avvisar fondsocia … , jag menar
garfonderna. Men det beror ·
bara på att de inte inser sitt eget
De har helt enkelt vilseletts av
dan från näringslivet och de
partierna. Moderaterna,
centerpartiet företräder ju på
några löntagarintressen. De för
storkapitalets egoistiska talan.
LO-kongressens starka
bakom löntagarfonderna är ett
bevis på att den representativa
tin verkligen fungerar som den
fackföreningsrörelsen.
Uppmuntrande är vidare att
va krafter på andra håll, “·””‘”‘~””
sa grupper på Sveriges Radio,
våra fondideer mer eller mindre
olika program. Det vittnar om att
get inte stelnat i föråldrade .,u,,t”‘t…
så att säga på allvar lever med i
utvecklingen. Just en “‘a'”‘u’v””‘””..•
det slag som radio-TV-monopolet utlr i själva verket den säkraste garaniför att man skall kunna värna om de
grupperna i samhället och alltså
en socialistisk politik.
t bekymrad är jag dock över situani TCO. Tyvärr kan man nog inte
ta något enat ställningstagande för
onderna på organisationens
ss i sommar. Motståndarnas
a mullvadsarbete har dessvärre
liRfrukt. De har lyckats utså split och
iden fackliga tjänstemannarörelsen.
Det spelar kanske inte så stor roll
lllll. Det väsentliga för oss socialdemorärju att vi vet var vi har ledningen
TCO. Och den står lyckligtvis där
står. I en organisation som TCO med
välutvecklad interndemokrati är det
Isens åsikter som verkligen betyder
.,nting. Så när vi socialdemokrater
tlbar vunnit valet skall vi säkert kunna
IIIuna överens med TCO, dvs TCOWaingen, om fonderna och därmed få
8stånd en absolut enad löntagarfront.
Man får dock se upp med våra reakIDDåra motståndares ständiga tjat om
lllåalism så fort löntagarfonderna kom• på tapeten. Beklagligtvis är alla lön- 215
tagare ännu inte socialistiskt medvetna
– det kommer givetvis, men ännu är vi
inte där. Såju mindre fonderna förknippas med socialism desto bättre är det.
Jag tycket alltså inte att det är så lyckat
att min partivän, Kommunals ordförande Sigvard Marjasin, sagt att “det är
klart att löntagarfonder är en väg till socialismens genomförande. Fonderna
skall eftersträva aktiemajoriteten i företagen och tillsätta styrelserna”.
Sch!
Jag instämmer till fullo med en av
mina gamla partikamrater som sagt att
visst vill vi socialdemokrater genomföra
socialismen, men för den skull behöver
man ju inte skrika ut det på gator och
torg så alla människor hör det. I politiskt
arbete krävs varsamma händer. Går man
fram för klumpigt blir det ingen socialism. Då måste skördetiden uppskjutas
igen, för vilken gång i ordningen kan jag
snart inte hålla reda på.
Därför vill jag allvarligt uppmana alla
mina partivänner att i fortsättningen vara
varsamma med orden eller snarare med
ordet. Tala tyst om socialism! Diskretion
hederssak!
Matti Häggström

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019