Mats Wingborg; Var finns dina dementier, Magnus Nilsson


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.


DEBATT
Mats Wingborg svarar Magnus Nilsson:
VAR FINNS DINA DEMENTIER,
MAGNUS NILSSON?
I
svensk Tidskrift nummer 5/94,
sid 355, blir jag lögnaktigt
anklagad av Magnus Nilsson. Han
påstår att jag ringt upp honom i
augusti och under falskt namn ställt
svamliga frågor. Därefter angnper
Magnus Nilsson den skrift (TLM-special,
1994), där jag analyserat högerns sydafrikapolitik från andra världskriget fram till
idag.
Falskt namn
På en punkt har Magnus Nilsson rätt, vid
min telefonintervju med honom uppgav
jag inte var jag tänkte publicera materialet. Jag ansåg icke att jag var skydlig att
deklarera det. Däremot är det inte sant att
jag intervjuade honom under falskt
namn. Sådana metoder använder jag av
princip inte. (I detta fall vore det dessutom ologiskt. Jag är en okänd person i
politiska och journalistiska sammanhang.
Men då jag skriver är det alltid i eget
namn. Varfår då nytga ett fingerat namn
vid intervjuer?)
Magnus Nilssons anklagelse om att
mina frågor var svamliga kan jag emelMATS WINGBORG är frilaiiSjournalist och medarbetar i TLM.
lertid inte dementera. Visserligen håller
jag inte själv med om beskrivningen.
Men den typen av omdömen handlar
åtminstone till viss del om smak. Att vi
påstår olika ting är därfår inte logiskt
inkonsistent. Oag vill till och med hävda
att det är Magnus Nilsson som är svamlig.
Som när han skriver att Ingvar Carlsson
”entusiastiskt framhåller att diktaturer
kan skapa ekonomiskt välstånd likaväl
som demokratier.”, sid 346)
Exempellösa brott
Nå, vad gäller sakfrågan? Jo, att jag 1
ovannämnda artikel kritiserar Magnus
Nilsson får att tidigare ha stött UNITArörelsen i Angola och får att senare inte
ha tagit avstånd från rörelsen, trots
UNITA:s exempellösa brott mot demokratin hösten 1992. (Det året inledde
UNITA ett skoningslöst inbördeskrig;
efter att ha fårlorat ett politiskt val.)
Tagit avstånd
Magnus Nilsson tillbakavisar delar av
denna kritik. Han påstår i Svensk
Tidskrift att han visst gjort avbön och
tagit avstånd från UNITA:s övergrepp.
Det vore fårstås mycket glädjande. Jag
har dock inte hittat denna uppgörelse,
SVENSK TIOSKRIFT 47
som Magnus Nilsson påstår sig ha skrivit.
Var finns den publicerad, Magnus
Nilsson? Vad exakt har du skrivit?
Valt att blåneka
Tesen att högern har en skuld i demokratifrågan understödjs emellertid av den
debatt som följt i en rad tidningar efter
TLM:s nummer. Men medan
Aftonbladet, DN, Expressen och GP har
hållit med om delar av kritiken, så har
Svenska Dagbladet och Svensk Tidskrift
valt linjen att blåneka. En beprövad men
Det är riktigt och motiverat.” Just det.
Högern har använt två olika måttskalor.
En for att mäta det forria Sovjetunionens
övergrepp och en annan för USA:s. Och
vad är von Platens motivering till att
detta var riktigt? Jo, att kriget i Vietnam
handlade om att mota ”en aggresiv kommunistdiktatur”. Men von Platen kan väl
inte gärna mena att regimen i Saigon var
mer demokratisk? Att på detta sätt förmildra bombningarna av Vietnam är förstås hårresande.
bräcklig strategi. Inkörda hjulspår
Jag vill dock inte tillskriva Magnus
Olika måttskalor Nilsson dessa von Platens högeruppfattMen i en mening har just Svenska ningar om Vietnamkriget. Jag tror
Dagbladet bekräftat en av TLM:s huvud- Magnus Nilsson om bättre. Men dessteser. Så här skrev Gustaf von Platen den värre finns det ledande högerföreträdare
22 oktober: ”SvD kritiseras för att vi som fortsätter i det ganila inkörda hjulanvände hårdare ord om Sovjets spåret. Därför finns också anledning att
inmarsch i Tjeckoslovakien än om USA:s fortsätta granska högerns utrikespolitik
krigföring i Vietnam och Kampuchea. och högerns syn på demokrati.
48 SVENSK TiDSKRIFT