Mats Johansson 60 år
Grattis Mats Johansson önskar Svensk Tidskrift

Mats Johansson fyller 60 år den 26 december. Det vill vi på Svensk Tidskrift fira med en jubileumsutgåva för att hedra den person som med kraft och engagemang som arbetande ordförande verkar för tidskriftens utgivning och fortbestånd.

Svensk Tidskrift är endast ett av många projekt som bär Mats Johanssons prägel. Genom åren har han på olika sätt slagit vakt om den svenska idédebatten. Det har varit som tidningsman på Svenska Dagbladet, som återkommande kommentator i radio och TV, på Timbro och som författare och förläggare.

De texter som presenteras i denna jubileumsutgåva kretsar mycket kring vad som skulle kunna beskrivas som hans ämnesområden: Utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Utöver breda kunskaper inom dessa fält är han förknippad med kultur, ideologi och mediefrågor. Skrivandet har inte endast varit ett levebröd utan också en passion. Tryck- och yttrandefrihet inte endast självklarheter utan också något att slå vakt om i vår omvärld.

Mats Johansson är en mycket moralisk person. Inte i den bemärkelse att han har åsikter om andras sätt att leva sina liv utan i kraven på sig själv och vilket andligt klimat som skapar ett gott samhälle. Han är med rätta fruktad av sina motståndare och en trygg allierad att ha vid sin sida som vän. Utöver en säker förmåga att skilja dåliga argument från goda kan han se individen bakom alla ord och formuleringar.

I dag är det knappast förvånande att ledande personer tror på marknadsekonomi och tryggt söker inspiration i en liberalkonservativ tanketradition. Så har det inte alltid varit i Sverige. Mats Johansson har formats i kamp under en tid då Socialdemokraterna som ett 50 procentsparti dominerade debatten, det talades om ”den tredje vägen” och 68 blev ett begrepp. Just tack vare hans engagemang och debattlusta har han varit med om förändringen. Det har också skett genom att vara på rätt plats vid rätt tillfälle oberoende om det gäller att verka som informationschef vid Gösta Bohmans sida då moderaterna förnyades under 1970-talet, som ansvarig för näringslivets tankesmedja Timbro eller som nu ledamot av Sveriges riksdag.

Böckernas och idéernas värld är en ständig källa till inspiration. Men så är även förankringen i den lilla världen i form av familjen, huset på Storön strax utanför Stockholms innerstad och känslan för barndomsstaden Sundsvall.

Från vännerna på Svensk Tidskrift till Mats Johansson på hans födelsedag: Grattis!

Cecilia Brinck, Maria Eriksson, Lars Anders Johansson, Hans Wallmark och Anders Ydstedt