Mats Fält; Vår man i etern


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
MATS FÄLT:
VÅR MAN I ETERN
D
e hatade Ronald Reagan.
De avskyr Pat Buchanan.
Vad kornmer de att tycka
den dag Rush Limbaugh
på allvar ger sig in i politiken – mediavänsterns representanter här hemrna och
utomlands? Limbaugh har under senare
år haft enorma framgångar som värd for
en radiosänd show där han oblygt sprider
högeråsikter ackompanjerade av skoningslös ironi. Många kornmer nog över
huvud taget inte att klara av mötet med
denne medias mest framgångsrike högerrepresentant i dagens USA.
Frihetens seger
En av orsakerna är att han egentligen
är ganska snäll och vill väl. Få vanliga
medborgare torde kunna bli upprörda
över det han skriver i t ex sin forsta bestseller The way things ought to be (Pocket
Books, 1992). Undantaget skulle möjligen vara den minoritet for vilken höga
aborttal är ett uttryck for frihetens seger
över ondskan.
Huvudintrycket av boken är: Var det
inte värre? Var finns alla hemskheter och
övertramp? Bilden av Limbaugh som ett
The way thiugs oHght to be. Rush Limbaugh, Pocket
Books, 1992.
eldsprutande monster har ingen täckning
i texten. Det har däremot uppfattningen
att han skulle kunna spela en viss roll for
amerikansk politik i framtiden.
Författaren lägger ut texten på ett sätt
som stämmer ganska väl överens med
även europeiska liberalkonservativas sätt
att se på tillvaron. Med undantag for de
delar som har sin bakgrund i den annorlunda debatt som fors i USA om t ex
abortfrågan och vapenlagstiftningen.
Uiforma livet
Till och med när det gäller något så känsligt som rätten att avliva mänskliga foster
är Limbaughs inlägg moderat i tonen.
Han deklarerar sitt abortmotstånd
mycket tydligt men diskuterar sedan
också vikten av att kunna fora en sansad
diskussion i frågan. Detta har aldrig varit
abortforespråkarnas starka sida.
Jämställdhet hanterar detta påstådda
högerspöke på ett sätt som kunde hedrat
svenska liberaler. Han är själv positiv till
de traditionella könsrollerna men vill inte
tvinga någon annan att leva på samrna
sätt. Varje enskild medborgare skall själv
utforrna sitt liv – inte politiker och byrå-
krater.
274 SVENSK TJDSKRIFT
Likt Sverige
Limbaugh förespråkar låga skatter och
mindre offentlig sektor. Privatiseringar är
bra och generösa offentliga sociala stödsystem farliga – inte minst for de som
skall bli hjälpta av dem.
Den som inte är så hemma i den amerikanska debatten kan lära sig att USA är
betydligt mer likt Sverige än man kan
tro. Det är fullt av mindre begåvade politiker, onödiga regleringar och galna
påtryckningsgrupper som vi själva ibland
inte, ännu kanske man far tillägga, sett
maken till.
Bisarra incidenter
Limbaugh tar sig an minoritetsfrågorna
och dömer ut både den omvända diskrimineringen och den nedrustning av utbildningen som kraven på politisk korrekthet och multikulturalism resulterat i.
Kraven på likriktning har lett till bisarra
incidenter där amerikanska universitetet
accepterat att våld och trakasserier far användas av extremister som vill kontrollera
debatten. Allt i minoritetsskyddets och
”toleransens” namn.
Det kan vara på sin plats att påpeka att
enligt de flesta opinionsundersökningar
delar de svatta och de spansktalande i huvudsak Limbaughs inställning till omvänd diskriminering, utbildning och moral. Klyftan mellan ledningen for de svartas viktigaste organisationer och den
svarta majoriteten är betydligt större än
avståndet mellan dessa och den misslyckade collegestudent som skrivit The
way things ought to be.
Ohöljd självuppskattning
Limbaugh upplevs uppenbarligen som ett
påtagligt hot av den amerikanska vänstern. I representanthuset har man på fullt
allvar diskuterat att inskränka hans möjligheter att fora ut sitt budskap. Det må
vara att alla inslag i den dagliga radioshowen forvisso inte är lika aptitliga,
men det är ändå att gå väl långt. Det
borde räcka med att de flesta andra media
redan står på vänsteretablissemangets sida.
Det sämsta i boken är den ohöljda
självuppskattningen som förekommer ibland. Den är säkert mer underhållande i
radio – i löpande text blir det mindre
lyckat. Samtidigt är det skönt med en
högerföreträdare som inte skäms for sitt
budskap. Ingen tycks ha informerat Mr
Limbaugh om ”borgerlighetens diskreta
skam” och dess betydelse.
Framtida högerledare
Tidskriften National Review lanserade
höstas Limbaugh som en knappast trolig
men ändå inte helt osannolik framtida
högerledare. Han har rätt åsikter, har humor och stöter inte ifrån sig motståndare
på samma sätt som t ex Pat Buchanan.
Brist på utbildning, han kom aldrig
längre än till en kort tid på college, behö-
ver inte vara ett hinder.
Dessutom har vår forfattare en av
Gösta Bohmans bästa egenskaper – en ibland närmast påfrestande optimism.
Rush Limbaugh tror sig veta att de allra
flesta amerikaner står klart till höger på
den politiska skalan. Det gäller bara att ta
dem att forstå det – och att ta media att
SVENSK TIDSKR.IFT 275
– – –~~~~~———–”’
släppa fram budskapet utan alltfår stora
fårvanskningar.
Politisk baneiförare
Det är mgen lätt uppgift. Rush
Limbaugh borde dock ha goda fårutsättningar får att klara av den. En lagom
blandning av Reagan, Kemp, Johnny
PER ERICSON:
Carson och Bob Hope med kommissarie
Scalis kroppshydda är inte helt fel som
politisk banerfårare. Hur långt det räcker
flr vi se.
Ingen behöver sova oroligt om natten
bara får att Rush Limbaugh med stor
framgång härjar i etern i USA. Han kan
gärna fortsätta ett tag till.
HAYEK OM HAYEK
F
å personer har betytt så mycket
får de liberala ideernas pånyttfådelse som Friedrich August
von Hayek (1899-1992). Nu
fåreligger Hayeks självbiografi- eller åtminstone det närmaste vi kommer att a i
den vägen.
Boken består av Hayeks egna kronologiska anteckningar, kompletterade med
utdrag ur intervjuer som infogats i anslutning till dessa. Volymen ingår i utgivningen av Hayeks samlade verk.
Skiftande miljöer
Trots de brister som med nödvändighet
vidlåder ett ofullbordat verk utgör Hayek
om Hayek ändå fascinerande läsning. Vi
flr fålja Hayeks intellektuella utveckling
och längs vägen stöter vi på många av
vårt århundrades mest centrala tänkare.
Hayek ”’” Hayck. Stephan Kresge och LeifWenar.
Roudedge 1994.
Miljöerna skiftar från cafediskussioner
och privatseminarier i Wien, till det akademiska livet i England och USA, med
avbrott får boksamlande världen runt
och promenader i bergen.
Upptäckten av sitt intresse får ekonomi kunde Hayek datera tämligen exakt. När han under gymnasietiden någon
gång 1916 fick höra talas om Aristoteles’
indelning av etiken i de tre ämnesområ-
dena moral, politik och ekonomi, insåg
Hayek snabbt att det var detta frågekomplex som han ville studera.
Adam Smiths mantel
Mot den bakgrunden är det lätt att fårstå
varfår Hayek inte begränsade sig till de
domäner som numera kommit att fårknippas med den ekonomiska vetenskapen. I stället får att ägna sig åt att konstruera modeller, studera statistiska aggregat eller rabbla fyndiga ekvationer tog
han upp manteln från den tid då Adam
276 SVENSK TIDSKRIFT