Mats Fält: SKRs hovpoet går vilse

Egentligen vill jag gilla Po Tidholm. Just nu är det dock svårt. Han är född i min hemkommun Bollnäs. Vi har det inte alltid så lätt. Vi borde hålla ihop. Dessutom verkar Po Tidholm vara en trevlig person som utan problem kan vistas i möblerade rum.

Anledningen till att det blivit svårt att vara positiv till den hälsingske författaren och publicisten är hans senaste krönika i Dagens Samhälle. Den publicerades igår med titeln ”Här står politikerna med armarna i syltburken”. En fyndig rubrik på en artikel fylld av konspirationsteori och en oerhört ensidig bild av den svenska skolans verklighet.

Förklaringen till att Tidholms text dyker upp i just Dagens Samhälle är att han lyckats bli lite av den kommunala sektorns hovpoet, med ett särskilt fokus på glesbygdens problem och möjligheter. Tidningen ägdes tidigare av organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Organisationen som fick en central roll inte minst under coronaåren, trots att dess egentliga status och befogenheter återstår att utreda närmare.

Po Tidholm har ofta bidragit med tänkvärda reflektioner om livet i kommuner och regioner, gett ökat djup till debatten och undvikit den traditionella polemik som sällan för diskussionen framåt. Just därför är det nedslående att tvingas ta del av veckans monumentala magplask. Hovpoeten har blivit narr. Läsaren frågar sig varför? Blev det alltför tråkigt med nyanser och eftertänksamhet?

Det finns inget som är bra eller ens på gränsen till sakligt i försöket till lustmord på det svenska friskolesystemet. Ett system som skapat verklig valfrihet även för elever utan rika föräldrar eller studietraditioner. Ett system som förvisso måste reformeras för att bli ännu bättre men som i grunden ändå är sunt. Enligt Tidholm bygger det enbart på ondska och vinstjakt. Att de flesta faktiskt vill ha valfrihet får inte plats i texten. Han får trots allt bara bre ut sig över nästan en hel tidningssida.

Tidholm påstår att bland andra Gunnar Hökmark skrämt media till tystnad i friskolefrågan. Ingen kritik släpps fram. Alla som läst en tidning eller sett på mer än ett nyhetsprogram några dagar vet att drevet mot friskolorna är en ständigt pågående operation. Är det bara Bulletin som distribueras i Trönö, där skribenten numera är bosatt?

Med all respekt för Gunnar Hökmark, Po Tidholms bild av media har ingen koppling till verkligheten.

Det senaste exemplet är torsdagskvällens ”30 Minuter” i SVT, där konspiratoriska kopplingar mellan enskilda politiker och friskoleföretag nämns redan i programledarens första fråga. I inget annat sammanhang har kopplingar mellan företag och politik kritiserats på detta sätt. Trots att det naturligtvis hela tiden förekommer att människor lämnar olika branscher, för att under kortare eller längre tid ägna sig åt politik. Ofta betraktas erfarenhet som något positivt – undantaget är fristående skolor. Här är beröringsskräcken total.

Ulf Kristersson äger uppenbarligen en sommarstuga tillsammans med ägaren till en skolkoncern. Undergången är nära. Vad får man arbeta med om man ska dela sommarstuga med statsministern? Vapenproduktion? Kärnkraft? SKRs hovpoet verkar sitta inne med svaret. Det kommer kanske i nästa nummer av Dagens Samhälle. Köp det.

Lotta Edholm gick från en styrelsepost i en skolkoncern till att bli skolminister. Att flera av hennes företrädare kommit från kommunal skolverksamhet verkar inte ha varit något problem. Borde det inte vara gamla lojaliteter i allmänhet som är problemet – inte bara eventuella band till just fristående skolor? Tydligen inte, enligt Po Tidholm. Skolföretagare står för en alldeles speciell form av ondska. Någon borde informera de tiotusentals elever som köar till en plats i Internationella Engelska Skolan om detta faktum.

Betygsinflationen är ett problem för hela skolväsendet och åtgärder är på gång. Enligt Tidholm är det dock bara friskolor som misslyckas med att sätta rättvisa betyg. Det vet nog även skribenten att det är fel. Dum är nog inte Po Tidholm, även om han den här gången producerat en gravt undermålig artikel.

Alla skolans problem tycks enligt skribenten bero på den mindre andel skolor som drivs i fristående form. Segregation beror inte på hur vi bor. Dåliga resultat beror inte på feltänkt pedagogik eller på frånvaro av tydliga krav på alla skolor – både kommunala och fristående. Allt är bara valfrihetens och friskolornas fel.

Det finns mycket att göra. Kunskapskraven måste bli tydligare, betygen kvalitetssäkras, pedagogiken anpassas till det som verkligen fungerar, ordning och reda återupprättas tillsammans med lärarnas auktoritet och dåliga skolor som inte fungerar stängas – oavsett huvudman. Systemet är inte alls perfekt – det är det få som hävdar. Att däremot låtsas som om valfriheten och företag som ägnar sig åt utbildning är det som måste bekämpas bidrar inte till lösningen på några problem, det gör dem bara värre.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun