Mats Fält: ”Lögn, förbannad lögn och statistik”

De flesta debatter som förs i vårt land har något slags markkontakt. Alla håller sig inte till reglerna och att fuska lite är standard men det finns ändå för det mesta en rimlig koppling till verkligheten. I bästa fall blir deltagarna lite klokare och ibland når man dessutom fram till något slags resultat. Alla säger att det var bättre förr men det är inte sant. Skillnaden är att vi idag kan ta del av mycket mer information än någonsin tidigare. Kvantitet är dock inte samma sak som kvalitet. Det gäller bara glass.

Jag vill påminna om två debatter som under senare tid varit olyckliga exempel på motsatsen – diskussioner som gått vilse i en ogenomtränglig djungel av feltolkad statistik. Den ena handlar om väljarnas förtroende för partierna i sakfrågor – den andra handlade om gränsen för uttag av statlig skatt.

Novus undersökte i november hur stort förtroende väljarna har för partierna i olika sakfrågor. Den stora nyheten blev att Socialdemokraterna gått förbi Moderaterna när det gäller lag och ordning. Detta var tidigare en av det gamla högerpartiets paradgrenar. Även Sverigedemokraterna får i denna del av undersökningen bättre siffror än Moderaterna.

Problemet är att SD och M tillsammans har ett mycket större förtroende än S. Totalt har Tidöpartierna ett övertag på 20 procent jämfört med S. Övertaget jämfört med den samlade oppositionen är tolv procent. Med tanke på att den viktigaste faktorn i den här typen av mätningar nästan alltid är ett partis storlek är Socialdemokraternas siffra knappast imponerande. Hur detta resultat kan beskrivas som en stor framgång är en gåta, om inte den journalist som hanterar materialet väldigt gärna vill ge det gamla maktpartiet S lite hjälp på resan mot valet 2026.

Novus VD gör i Svenska Dagbladet (14/11/2023) sitt bästa för att hålla dramatiken vid liv, vilket för ett kommersiellt företag kan vara logiskt. Dramatik ger bättre rubriker än att förklara den mer komplicerade bakgrunden. Det är en del av dagens dramaturgi att påminna om Magdalena Anderssons framgångar och att samtidigt fokusera på regeringsunderlagets kräftgång i opinionen.

Så länge regeringsunderlaget består av partier som alla är betydligt mindre än S kommer det stora oppositionspartiet att vinna kampen om de flesta politikområden. Ofta säger siffrorna för enbart S dock ganska lite om vilken politik väljarna faktiskt vill se genomförd i praktiken.

Ett mer komplicerat haveri var den journalistiska hanteringen av gränsen för statlig skatt. Indexeringen är till för att inte inflationen automatiskt ska höja skatten. Skatten ska höjas när riksdagens majoritet ställer sig bakom ett sådant beslut. Vad som hände var att regeringen lät inflationen höja skatten för hundratusentals svenska löntagare.

Efter några dagar dominerade en tolkning bevakningen i de flesta media. Tidningar och etermedia enades om att regeringen stoppat en stor skattesänkning. Så kan man möjligen också beskriva det hela om man anser att inflationen inte spelar någon roll. Man bör dock åtminstone ge plats åt båda tolkningarna. Nu drevs bara en linje som en till slut vedertagen sanning.

Den ensidiga beskrivningen underlättades av att finansdepartementet helst ville undvika en diskussion om det uppenbara löftesbrottet. Betydande skattehöjningar för stora löntagargrupper var inget regeringspartierna gick ut med i valrörelsen. Kortsiktigt blev den lite oväntade alliansen mellan media och finansen en taktisk seger för finansministern. Strategiskt var det ett allvarligt nederlag, oppositionens tolkning av problemet accepterades av nästan alla, som undergräver förutsättningarna för att långsiktigt driva borgerlig skattepolitik. Det blir svårt när inte ens det moderata finansdepartementet anstränger sig för att föra en sakligt korrekt diskussion om grundläggande skattefrågor.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun